Mediadors que no ho són

Comentaris

Mediadors que no ho són
Mediadors que no ho són

És d’aquelles coses simptomàtiques, curioses, d’aquest país. El Col·legi d’Advocats i el propi Govern, també la Universitat d’Andorra, promouen la mediació com a mecanisme de resolució de conflictes. Fantàstic. Per això serveix aquesta, diguem-ne, tècnica. El col·lectiu que agrupa els professionals del dret impulsa un postgrau sobre mediació. L’UdA l’ofereix i l’executiu el beneeix i, a més, fa plenament costat al fet d’impulsar una llei que reguli aquesta pràctica. Però, llavors, resulta, els dos primers mediadors que les institucions públiques (la Caixa Andorrana de la Seguretat Social -CASS- i la pròpia UdA) designen amb posterioritat a la primera promoció de ‘mediadors de veritat’ resulta que no ho són.

L’UdA ha comunicat aquest dimecres que l’advocat Francesc Badia serà el quart mediador de la història del centre. Badia, com a degà del Col·legi d’Advocats, va ser un dels grans impulsors de la promoció de la mediació. Ell, juntament amb altres persones, va presidir el lliurament dels diplomes a la primera promoció de graduats en mediació. Era l’octubre passat. El mediador de la Universitat d’Andorra s'encarrega de facilitar l’acompliment dels drets i dels deures dels membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i personal administratiu i tècnic. Les seves actuacions es regeixen pels principis d’objectivitat i d’independència i tenen l’objectiu de millorar la qualitat universitària en tots els seus àmbits. Badia de ben segur que pot estar i estarà a l’alçada. Però no, no va fer la formació reglada i reconeguda per l’UdA com a mediador. 

Així ho han denunciat, justament, fonts properes al col·lectiu que agrupa els professionals del Dret, que han lamentat “el poc respecte que al final es té cap al propi Col·legi i cap a l’UdA. De què serveix que s’institucionalitzi, que es crei un postgrau si després resulta que les administracions, que són les primeres que haurien de vetllar per donar sortides a les persones que es preparen per a una tasca en concret, resulta que designen professionals dels quals no es pot qüestionar la vàlua, però que no han fet la formació corresponent per al càrrec per al qual han estat nomenats”. Tres quarts del mateix, recorden, passaria amb el mediador de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i que amb anterioritat ho havia estat, també de l’UDA, Josep Maria Goicoechea. 

El darrer dia del maig passat va ser nomenat per al càrrec que ocupa. Un lloc que la Seguretat Social havia reclamat amb vehemència. Fins i tot el Raonador del Ciutadà va demanar que es creés una figura que mirés d’evitar o de resoldre els conflictes entre la parapública i els assegurats. D’aquí que Goicoechea s’acabés convertint en el primer mediador de la CASS. Mediador sense ser-ho. Perquè segons les fonts comunicats del Col·legi d’Advocats cap dels dos ha fet el postgrau escaient. “Així les formacions, els estudis que ofereix l’UdA també queden en entredit.” “¿Serveixen?”, s’han acabat preguntant les fonts.

Comentaris

Trending