Sancions a tres propietaris de gossos perillosos

Les multes són de 600,02 i 780,02 euros per infraccions a la Llei de tinença d’animals i al reglament sobre aquestes mascotes

Un gos potencialment perillós.
Un gos potencialment perillós.

El departament d’Agricultura ha sancionat tres propietaris de gossos perillosos per incomplir la normativa sobre la tinença d’aquests animals. Les tres resolucions, amb imports de 600,02 euros i 780,02 euros s’han publicat aquest dimecres al BOPA. En un dels casos, la mascota no estava ni tan sols registrada.

Les tres sancions corresponen a infraccions que el departament va detectar entre els anys 2019 i 2020. En tots els casos es parla de més d’un incompliment, tant de la Llei de tinença i protecció dels animals com del reglament, d’abril del 2013, sobre la tinença dels gossos considerats potencialment perillosos.

En dos dels casos, la sanció total imposada ascendeix a 600,02 euros. En l’altre, pel fet que el gos en qüestió no tenia microxip d’identificació, aquesta quantitat arriba als 780,02 euros. Les resolucions s’han fet públiques via BOPA perquè cap dels tres propietaris ha pogut ser localitzat per les vies habituals des del departament d’Agricultura.

Ara, tots tres infractors disposen d’un termini d’un mes per presentar recurs contra la decisió o, si així ho estimen convenient, pagar-la. En cas de no fer-ho, s’arrisquen a la possibilitat d’un recàrrec pel retard.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending