Les obres que no respectin el medi ambient podran ser obligades a fer marxa enrere

El Govern aprova el projecte de llei d’avaluació ambiental per tal que els grans projectes hagin de ser molt més sostenibles amb l’entorn tot adoptant les mesures de correcció escaients ja des de la seva planificació

Sílvia Calvó durant la presentació del projecte de llei.
Sílvia Calvó durant la presentació del projecte de llei. Toni Solanelles

Aquells projectes constructius que no respectin les mesures imposades per protegir el medi ambient o que s’hagin iniciat sense les autoritzacions mediambientals escaients podran ser aturades de forma cautelar i, si escau i es considera il·legal o deficient realitzada l’obra en qüestió, es podrà obligar els seus promotors a desfer allò que s’hagi fet i a restaurar en el seu estadi original el terreny on s’hagi actuat.

Aquesta és una de les premisses que inclou el projecte de llei d’avaluació ambiental que el Govern ha aprovat aquest dimecres i que l’executiu espera que pugui entrar en vigor, si el Consell General així ho acorda, abans no acabi aquest 2022. El projecte legislatiu l’ha presentat la ministra de Medi Ambient i Agricultura, Sílvia Calvó, que ha explicat que amb el text elaborat “agrupem tota la normativa actual en una sola llei, l’actualitzem, simplifiquem els procediments i li donem un rang superior garantir-ne el compliment i promoure un desenvolupament sostenible”. Calvó ha assegurat que el text que s’ha aprovat “és eficaç perquè reforça” la protecció del medi i, alhora, és “eficient perquè es fa sense afegir més càrrega administrativa a l’administrat”.

Calvó: “Agrupem tota la normativa actual en una sola llei, l’actualitzem, simplifiquem els procediments i li donem un rang superior garantir-ne el compliment i promoure un desenvolupament sostenible”

La idea és que els projectes, plans i programes que tinguin una afectació sensible en el medi hagin d’incorporar ja mesures correctores des de la fase inicial, la de la planificació. Per tant, el projecte de llei comportarà “l’obligació d’haver de pensar amb els aspectes ambientals ja des de la planificació”. Els projectes s’hauran de sotmetre a exposició pública i, aquells l’impacte dels quals sigui més rellevant, els seus promotors, siguin privats, siguin públics, hauran de ser proactius en cercar les persones, físiques o jurídiques més afectades per l’actuació que sigui, per tal que estiguin informades detalladament hi puguin dir la seva. Els projectes més menors quant a impacte en faran prou amb establir un pla de restauració i un altre de vigilància, sense que s’hagin de sotmetre a l’avaluació ambiental pròpiament dita.

La previsió legislativa és la de reforçar la vigilància i control durant l’execució de les obres per part de la direcció facultativa de l’obra mitjançant la figura del responsable de la vigilància ambiental i per part del cap d’obra que ha de conèixer el contingut dels documents ambientals. Com s’ha esmentat, el nou text legal també preveu la possibilitat d’adoptar mesures cautelars per evitar la continuïtat d’infraccions o l’agreujament dels danys causats, incloen l’aturada cautelar de les obres d’un projecte quan aquest no segueixi l’establert en la legislació i, fins i tot, en els casos més extrems, s’obligarà, a reparar els danys i, si escau, a reparar el medi al seu estat original.

Etiquetes

Comentaris (6)

Trending