La despesa pública en protecció del medi ambient se situa en 26,2 milions

Suposa un augment de l'1,3% en relació a l'exercici anterior i inclou les inversions de totes les administracions

El departament de Medi Ambient treballant al riu.
El departament de Medi Ambient treballant al riu. ALTAVEU

La despesa pública en protecció del medi ambient es va situar en 26,2 milions d’euros l’any 2021, segons les dades publicades aquest dimarts pel departament d'Estadística de Govern. La despesa pública en protecció del medi ambient inclou la despesa relativa a les accions dutes a terme en aquest àmbit pel Govern, els comuns i el Centre de Tractament de Residus d’Andorra (Ctrasa).

Els 26 milions d'euros representen un increment del +1,3% respecte a l’any 2020. Aquesta xifra representa el 2,9% del liquidat total de les Administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques), el mateix percentatge que l’exercici anterior, suposa el +0,9% del PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 329,5 euros, envers els 331,6 euros de l’any 2020.

L’increment en la despesa en protecció del medi ambient ha estat per les accions dutes a termes per la reducció de la contaminació i la protecció de la diversitat biològica i del paisatge. Les dades provinents dels diferents departaments del Govern que han generat despeses relacionades amb la protecció del medi ambient, com són el de Medi ambient i Sostenibilitat, l’Oficina de l’energia i Canvi climàtic, el Cos de Banders, la secretaria d’Estat d’Agricultura i Sostenibilitat i el departament de Territori, així com les dades generades pels comuns i pel Centre de Tractament de Residus, recollides en les seves liquidacions pressupostàries anyals.

Comentaris (2)

Trending