El canvi climàtic influirà en les espècies més sensibles d'Andorra

La perdiu nival o blanca, està veient alterat el seu estat fisiològic, i s’han registrat avançaments en la data de les primeres observacions de moltes papallones

Comentaris

Una perdiu nival.
Una perdiu nival. ARXIU

El canvi climàtic influirà en les espècies d'Andorra més sensibles. Mentre que algunes són capaces d’adaptar-se, d’altres poden patir alteracions en el seu estat de salut amb efectes negatius en la seva productivitat, i com a conseqüència, també en la seva abundància. L'investigador del Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya (Cenma), Benjamin Komac posa com a exemple la perdiu nival o blanca, que està veient alterat el seu estat fisiològic.

La perdiu nival acostuma a viure per sobre dels 2000 m., tot i que s'han pogut observar certs moviments hivernals tant pel que fa a l'altitud com a l'orientació de les vessants on es troba. Komac, considera que els episodis extrems provoquen afectacions a les espècies. "Una pluja fina i constant no és el mateix que una tempesta amb molta aigua en poca estona. L'ecosistema d'alta muntanya patirà les altes temperatures". Durant els darrers anys s'ha constatat que extrems climàtics com calorades i fortes tempestes han provocat descensos poblacionals considerables en amfibis com el tritó pirinenc.

S’han registrat avançaments en la data de les primeres observacions de moltes espècies de papallones, i l’augment de les temperatures sembla que n’és la raó principal. Les papallones són insectes considerats bons bioindicadors, ja que són molt sensibles als canvis ambientals i alhora se’n coneix molt bé la biologia i el comportament ecològic. Per tant, permeten establir comparacions directes amb els canvis.

Les temperatures extremes també tenen efectes negatius en la capacitat dels insectes per pol·linitzar les plantes, amb greus repercussions en els ecosistemes. L'escalfament global, l'augment global de la temperatura del planeta, té incidència en la vida dels animals com la reproducció, la posta, la migració i la letargia, que  estan modificant el seu calendari a causa de la pujada de les temperatures.

Per altra banda, el canvi climàtic podria incrementar el risc d’invasions i d’establiment d’espècies exòtiques a Andorra, facilitant-ne el transport i el posterior assentament gràcies a l’establiment de condicions climàtiques favorables. Aalgunes espècies plaga es poden veure afavorides gràcies als hiverns més suaus. La processionària del pi, per exemple, està proliferant més i estan arribant a més altura. El canvi de les condicions ambientals podria propiciar l'arribada d'organismes que puguin ser transmissors de malalties, com els mosquits o les paparres.

 Els territoris de muntanya són especialments sensibles als efectes de l'escalfament global

Els territoris de muntanya com Andorra són especialment sensibles als efectes del canvi climàtic. L’augment de les temperatures, la disminució de la precipitació i la disminució del mantell nival són conseqüències directes i ja perceptibles. Tal com mostren les dades climàtiques de temperatures i precipitacions mitjanes anuals per al període d’estudi 1950-2019, la temperatura mitjana anual s’ha incrementat +0,20ºC/decenni, i si s’analitza aquesta evolució per als darrers 50 anys (1970-2019) l’increment encara és més notable, de +0,36ºC/decenni. Pel que fa a la precipitació mitjana anual, ha disminuït -43,8 mm/decenni des de 1950.

Comentaris (2)

Trending