El 79% dels enquestats veu necessari limitar el creixement urbà al Principat

L’enquesta publicada per l’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra que el 90% dels entrevistats creu en el canvi climàtic derivat de l’activitat humana i que cal una actuació immediata

El 90% de les persones enquestades creuen en el canvi climàtic i pensen que és l'hora d'actuar
El 90% de les persones enquestades creuen en el canvi climàtic i pensen que és l'hora d'actuar OBSA

L’Observatori de la Sostenibilitat d’Andorra (OBSA), juntament amb l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic (PIRAGUA) han dut a terme una enquesta relacionada amb els recursos hídrics del país i les estratègies d’adaptació al canvi climàtic. Dels 98 participants, el 79% veu necessari limitar el creixement urbà i el 64% el turístic. A més a més, el 97% pensa que cal fomentar l’estalvi d’aigua i el 94% que s’ha de proporcionar més informació als usuaris sobre el consum d’aigua domèstic.

Segons l’enquesta publicada, el 90% dels entrevistats creu en el canvi climàtic derivat de l’activitat humana i en la necessitat d’una actuació immediata per revertir la situació. Respecte als efectes derivats d’aquesta problemàtica, el 66% pensa que disminuirà el cabal dels rius, el 76% que augmentarà el risc d’inundacions, el 91% que s’incrementarà l’altitud de la cota de neu i el 56% que la qualitat de l’aigua empitjorarà.

Un 90% dels enquestats està a favor de fomentar l’ecoturisme i el 97% considera que cal més educació envers el canvi climàtic i els recursos hídrics.

Quant al preu de l’aigua consumida a casa, un 61% desconeix el valor i un 84% els metres cúbics consumits al domicili anualment. En la mateixa línia, el 91% no sap quin és el preu mitjà del metre cúbic d’aigua al país.

Pel que fa a les estratègies d’adaptació al canvi climàtic, el 79% veu necessari limitar el creixement urbà i el 64% el turístic. D’altra banda, el 92% veu amb bons ulls fomentar la recol·lecta d’aigua de pluja per al rec, el 97% pensa que cal promocionar l’estalvi d’aigua i el 94% que s’ha de proporcionar més informació als usuaris sobre el consum d’aigua als domicilis.

Per últim, un 90% dels enquestats està a favor de fomentar l’ecoturisme i el 97% considera que cal més educació envers el canvi climàtic i els recursos hídrics. Altres iniciatives amb les quals la població estaria d’acord són la diversificació de les activitats turístiques de muntanya i la promoció i gestió dels boscos per evitar els impactes de les sequeres.

Etiquetes

Comentaris

Trending