Malestar i preocupació en el sector de la construcció pel retard del Govern en pagar

Comentaris

Malestar i preocupació en el sector de la construcció pel retard del Govern en pagar
Malestar i preocupació en el sector de la construcció pel retard del Govern en pagar

El sector de la construcció està molest i preocupat pels retards amb què està pagant el Govern. Per primera vegada en molt temps, en molts anys, l’executiu paga molt més enllà de la data de venciment de les certificacions d’obra, unes certificacions que ja porten incorporat el pla de pagament amb uns terminis esgraonats i que, d’incomplir-los, hauria de suposar una penalització a l’administració. Per ara, l’executiu no està abonant mai els interessos de demora que la Llei de mesures contra la morositat obliga.

Diverses fonts han coincidit a afirmar que “mai fins ara no s’havia vist aquest retard”. L’executiu no ha pagat les quantitats establertes en les certificacions d’obra, en alguns casos ben notables, fins al cap de quatre i cinc setmanes després del venciment de les mateixes. Ara es comencen a cobrar certificacions que havien vençut a final de novembre. Segons les fonts consultades, durant el mes de desembre diverses empreses del món de la construcció van reclamar a l’administració central que complís amb les seves obligacions de pagament. “I ja es va advertir llavors que no tenien diners i que no podien pagar. Que havien de satisfer les pagues dobles dels funcionaris i que havien de retardar els pagaments a diferents proveïdors”.

Seguint el mateix fil argumental, una altra font hi ha afegit: “O sia, el que fa el Govern, en lloc d’ajudar els administrats, és traslladar la seva tensió de tresoreria al sector privat. Amb la diferència que si jo, empresari, no pago els meus proveïdors, a mi sí que m’imposaran una multa o m’obligaran a pagar interessos de demora. L’administració no ho fa.” 

El fet que ara el Govern estigui desencallant els pagaments incomplerts és una conseqüència directa del fet que l’executiu hagi acudit als dividends futurs de les parapúbliques i, d’aquesta manera, poder relaxar les tensions de tresoreria. Aquestes dificultats financeres no són extraordinàries. I menys encara a final d’un exercici i a principi d’un altre. Però la situació no havia estat tan extrema com per haver de recórrer a corre-cuita a dividends de FEDA i Andorra Telecom.

Comentaris

Trending