Malestar a la Batllia a causa dels canvis legals i la reorganització judicial

Comentaris

Els canvis legislatius i la reorganització que hi ha en la Justícia està suposant un notable malestar, com a mínim, en alguns sectors judicials. On es nota més la tensió, el malhumor, és, segons les fonts consultades, en la secció d’instrucció penal. I també en les batlles especialitzades que tot i ser oficialment dues, ‘de facto’ han passat a ser tres. L’increment d’activitat processal que es preveu, especialment arran del ‘cas BPA’, i la que ja hi ha hagut per la mateixa circumstància afegeix encara més neguit i més crispació. Les fonts consultades no han descartat que en les properes setmanes o mesos hi hagi alguna renúncia entre els batlles.

La modificació legislativa recentment acordada suposa, segons les fonts, una redistribució salarial que acaba suposant, com a mínim, una congelació de sou si no una rebaixa. Una de les queixes que hi ha en aquest sentit és el fet -ja explicat al seu dia per l’Altaveu- que s’hagi regulat el salari dels batlles, magistrats i fiscals a través d’una Llei qualificada. Les fonts consultades han explicat que si ja es considera just que aquesta matèria hagi de ser regulada per llei -es veu més clar que n’hi hauria prou amb un reglament-, que s’hagi legislat via una norma qualificada encara es troba més abusiu i anticonstitucional.

Es té el convenciment que el salari dels jutges i fiscals no és una matèria reservada per a lleis que necessiten d’una majoria qualificada per ser aprovada. Justament, el fet que sigui una llei qualificada també suposa que per canviar-la hi haurà més dificultats. Per bé i per mal. S’espera que algun dels Coprínceps, abans de sancionar la llei, i com ja va passar en un altre text relacionat amb la Justícia, plantegi una qüestió de constitucionalitat. No ha transcendit, però, si realment aquesta acció la durà a terme un dels dos representants del cap d’Estat.

Més enllà del salari, un dels elements que més està causant malestar entre la secció d’instrucció (i que també podria afectar la secció especialitzada de primera instància, encara que en aquest cas les fonts no ho han pogut afirmar amb total contundència) és el repartiment de la càrrega de treball. La distribució de les feines. Fins ara, tots els batlles participaven en els torns de guàrdia de forma genèrica. I això volia dir, arrodonint la jugada, que cada batlle estava a tot estirar una setmana de guàrdia cada dos mesos. 

Ara s’ha dut a terme una reorganització per la qual els jutges de primera instància faran guàrdies en funció de la seva especialitat. Així, els especialistes de civil s’encarreguen d’assumir les guàrdies en matèria civil i els experts en penal faran el propi amb la seva especialitat. Els instructors en matèria penal -que són quatre- seran els encarregats, per tant, d’assumir el torn de guàrdia penal. En conseqüència, estaran una setmana de guàrdia cada mes. També els civilistes estaran més sovint de guàrdia. 

Però el volum de feina que genera una disciplina i l’altra no és comparable. Mentre les alcoholèmies o les baralles són més habituals, són menys els conflictes que hi ha, per exemple, en matèria de separacions o de diferències conjugals en relació a la custòdia d’un fill un cap de setmana. Per tant, els penalistes faran guàrdia més sovint i hauran d’assumir un major volum de feina. En canvi, el salari és el mateix per als uns (penalistes) que per als altres (civilistes) i no hi ha cap complement previst per a les guàrdies ni per a la feina suplementària que pugui sorgir.

Substituta al Tribunal de Corts

Tampoc no ha acabat de rebre’s massa bé, en alguns àmbits dels especialistes en matèria penal de la Justícia, que el Consell Superior hagi designat com a magistrada substituta del Tribunal de Corts Eulàlia Amat. Amat, que va arribar a presidir el Tribunal Superior, és una eminència en matèria civil i malgrat haver-se jubilat, l’any passat va ser designada magistrada emèrita, amb la qual cosa la llei permet ‘rescatar-la’ sempre que es cregui escaient. Vista la demanda de la presidència del Tribunal de Corts de la necessitat d’un suplent per aquest organisme, entre les persones que integraven la ‘bossa’ de possibles escollits, es va triar Amat.

La designació es va fer abans que operessin els darrers canvis legislatius, amb la qual cosa les variacions econòmiques en matèria salarial no afectaran l’escollida. Les fonts consultades han explicat que malgrat l’absolut respecte que es professa a Amat, la magistrada no té experiència en matèria penal. I que hi hauria altres persones -sense excloure l’eventual promoció de batlle- que haurien pogut entrar al torn de substitucions.

Comentaris

Trending