L’heliport nacional es dimensiona pensant en vols de com a màxim quinze passatgers

Els estudis tècnics encarregats pel Govern i enviats als especialistes francesos en aviació civil consideren que la terminal hauria de tenir una superfície mínima de prop de 700 metres quadrats

-
-
L’heliport nacional rebrà vols de com a màxim quinze passatgers. Amb aquesta prerrogativa s’han fet els estudis tècnics encarregats pel Govern i que ja estarien a mans d’experts francesos en aviació civil que han de determinar si el terreny de les Tresoles, a tocar de la central de FEDA, on es projecte l’equipament, és idoni per acollir la infraestructura. Amb l’esmentada premissa s’ha dimensionat, per exemple, la capacitat de l’àrea de terminal, que està previst que es construeixi sota de la plataforma d’enlairament i aterratge, “de manera que s’eviti que l’edifici representi un obstacle per a l’operació dels helicòpters”.

Segons l’informe elaborat per l’empresa aeronàutica integrant de l’equip multidisciplinar que ha realitzat tots els treballs de preparació del futur heliport encampadà, si acaba rebent el vistiplau, la terminal de l’heliport nacional del Principat ocuparia una superfície total de 657 metres quadrats, essent la sala d’espera, de 50 metres, l’espai més gran d’entre els que configuren la terminal pròpiament dita. Dins el recinte d’administració es preveuen 200 metres quadrats per a despatxos.

La solució proposada pels experts passa per construir l’àrea de recepció just sota el camp de vol, és a dir, sota l’espai on queda integrada la plataforma d’enlairament i aterratge, que faria de sostre

Com a heliport públic de transport, destinat al trànsit internacional de passatgers, “la capacitat de la terminal ha de permetre gestionar vols de fins a 15 passatgers, amb control de duanes i d’immigració com a punt fronterer”. Les dimensions de la terminal en base a la distribució de superfícies, en la seva configuració de mínims, podria tenir una doble aparença. D’un sol nivell i de 35 per 20 metres o dos nivells de 25 per 15 metres cadascun. En l’heliport que es projecta, però, no hi hauria cap problema per acollir una terminal molt més gran que la inicialment dissenyada.

En qualsevol cas ha de preveure espais per efectuar el control de seguretat i de passaports, una àrea de cafeteria, l’esmentada sala d’espera, un local per a la policia i una altra per als duaners, despatxos, magatzems, la zona de check-in, locals tècnics i de serveis i una cel·la per a deportacions. Més un espai addicional del 50% del total anterior per a una eventual ampliació o altres necessitats.

La terminal ocuparà part de l’espai disponible entre la part inferior de la plataforma d’aterratge i enlairament (FATO) i la vessant de la muntanya, i pot estar distribuïda en una o dues plantes, com s’ha dit. Estarà emplaçada en una posició preferencial, amb aparcament i accés vial des dels nivells inferiors. L'accés dels passatgers des de la terminal fins a la plataforma es realitzarà mitjançant ascensors, a més de disposar d'escales per a sortides d'emergència. 

Segons l’estudi tècnic, caldrà construir un vial d’accés d’enfront el terreny de l’heliport com a prolongació d’un carrer proper per poder accedir a l’edifici terminal amb una amplada igual o superior al que el pla d’urbanisme d’Encamp indica com entrada de la unitat d’actuació Tresoles. El vial tindrà un circuit, i si escau, cul-de-sac suficient per complir la normativa contra-incendis, i el fet que hi pugui girar un autobús de 30 places. També es facilitarà l'accés (restringit a vehicles autoritzats) fins a la plataforma, mitjançant una rampa helicoïdal. 

A més a més es proporcionarà un estacionament per almenys 25 vehicles privats, a més d'un mínim de 15 més en previsió de creixement de la demanda, o altres necessitats d'aparcament. La zona d'aparcament es podrà situar en soterranis o semisoterranis, amb una comunicació accessible amb l'espai de la terminal. 

El camp de vol

Més enllà de la terminal, el camp de vol, és a dir, la plataforma on queda integrat el punt d’aterratge i enlairament, hauria de tenir, de manera mínima, uns 3.300 metres quadrats segons els càlculs fets per la firma aeronàutica Itor Martin. Les especificacions mínimes inicials inclouen una àrea d’aproximació i d’enlairament (FATO), amb una superfície mínima de 350 metres quadrats, equivalent a un cercle de diàmetre de 21,1 metres sense àrea de seguretat. Almenys dos llocs d'estacionament per helicòpters, amb una superfície mínima de 350 meres quadrats, equivalent a un cercle de diàmetre de 21,1 metres sense àrea de seguretat. 

A més a més hi ha d’haver carrers de rodament des de la plataforma d’enlairament fins a llocs d'estacionament i hangars, i resta de plataforma, amb una superfície de mil metres quadrats més. Instal·lacions complementàries en plataforma, amb 200 metres quadrats disponibles, i estació
meteorològica, amb 50 metres quadrats més d’espai.  I finalment hangars per a estacionament d'helicòpters com un sostre construït de mil metres quadrats de superfície total. En lloc de fer un sol hangar, els tècnics proposen que per les limitacions de l’espai es construeixin dos o tres hangars de menor grandària que un de sol disposats en diversos punts del camp de vol.

-

Relacionat

Els antiheliport a les Tresoles ‘denuncien’ al Raonador les “maniobres dilatòries” del ministre per evitar lliurar els informes
-

Relacionat

Govern imposa com a requisit que els helicòpters no puguin sobrevolar la central de FEDA
La plataforma veïnal que s\'oposa a l\'heliport demana formalment i per escrit a Martí que aturi el projecte

Relacionat

Govern reconeix a la plataforma antiheliport que qualsevol incident a les Tresoles podria deixar bona part del país sense llum

Comentaris

Trending