Les prestacions socials per desocupació involuntària beneficien 141 persones

L'import ascendeix a 3.534 euros

-
-
Un total de 141 persones, amb un import mitjà per llar de 3.534,59 euros s'han beneficiat de les prestacions socials per desocupació involuntrària el 2018. El nombre de sol·licituds ha estat de 126 de les quals el 58,7% han estat resoltes favorablement (74), mentre que un 41,3% han estat desfavorables (52). La proporció de sol·licituds desfavorables respecte a les sol·licituds presentades augmenta un 4,4% en relació a l’any 2017.

 

Les sol·licituds favorables han estat concedides a 67 llars, 37 menys que l’any 2017 (104, -35,6%), i han beneficiat a un total de 141 persones, amb un import mitjà per llar de 3.534,59  euros. El tipus de llar que ha rebut el major nombre d’ajuts són les llars unipersonals (31 llars, 47,4% de l’import dels ajuts) i les nuclears (14 llars, 19,2% de l’import dels ajuts), mentre que, per nacionalitat del sol·licitant, els andorrans i els espanyols reben el 49,9% i el 26,6% de l’import dels ajuts, respectivament.

Segons el sexe de la persona sol·licitant, les dones representen el 44,6% dels ajuts i tenen majoritàriament entre 56 i 60 anys. Els homes representen el 55,4% restant i tenen majoritàriament entre 51 i 65 anys. El nombre de beneficiaris d’aquest ajut ha passat dels 2,7 per cada mil habitants l’any 2017 a l’1,9 per mil habitants a l’any 2018. Al seu torn, el volum d’aquestes prestacions respecte al PIB passa del 0,014% enregistrat l’any 2017 al 0,009% a l’any 2018, és a dir, una reducció del -38,3%. Les dades han estat facilitades aquest dilluns pel departament d'Estadistica del Govern.

Ajuts ocasionals a llars

D'altra banda, 82 llars, 103 més que l’any  2017 (és a dir, un 13% més) van gaudir l’any passat d’un ajut ocasional atorgat pel ministeri d’Afers Socials. En total es van rebre 1.499 sol·licituds, un 4% més que el 2017, i van ser favorables 1.447, un 6% més que el 2017. Cal destacar que aquestes sol·licituds declarades favorables van donar lloc a 2.843 ajuts, que van beneficiar 1.602 persones, sent l’import mitjà de l’ajuda per llar de 3.762 euros, un 6% més que el 2017.

Fills a càrrec

Durant el 2018 s'han presentat un 0,3% de peticions per  familiars per fill a càrrec. N'hi ha hagut 757, de les quals el 76,6% han estat favorables. Al mateix temps que creixen les demandes, també puja el percentatge de les que han estat favorables, amb un increment del 14,6%. 
 

 

Comentaris

Trending