Les empreses del Principat suspenen en formació

Un estudi de la Cambra de Comerç demostra que és la seva gran assignatura pendent

-
-
Les empreses suspenen en formació, i d'una manera tan clara que és difícil que, fins i tot, poguessin aprovar en una eventual convocatòria al setembre. Un estudi de la Cambra de Comerç ha posat de manifest que gairebé la meitat de les empreses enquestades, el 46,9% del total, no van invertir en formació durant l'any passat. Tres de cada deu empreses afirmen que no han proporcionat formació als seus treballadors en els últims tres anys. Des de la Cambra es considera que la formació i la millora continua de la capacitació dels treballadors és un objectiu estratègic imprescindible per fer les empreses més competitives en un entorn empresarial en constant evolució.

Les xifres no enganyen. Com la prova del cotó. El 46,9% de les empreses que han participat en una enquesta de la Cambra de Comerç no han invertit en formació el 2018. Tres de cada deu afirmen que no han proporcionat formació als seus treballadors els últims tres anys. Només el 21,8% de les empreses formen els empleats almenys una vegada l'any i el 14% de les empreses organitzen formacions de dues a quatre vegades l'any de mitjana. Des de la Cambra es considera que la formació i la millora continua de la capacitació dels treballadors és un objectiu estratègic imprescindible per fer les empreses més competitives en un entorn empresarial en constant evolució.

Per dimensió de l'empresa, es constata que el percentatge que faciliten formació continuada s'incrementa progressivament a mesura que augmenta la seva dimensió. Així, prop del 80% de les empreses que tenen més de deu treballadors han dut a terme activitats formatives durant el 2018. En canvi, les empreses que tenen menys empleats són les que tenen més dificultats per formar el personal, i consegüentment són amb diferència les que han tingut menys activitat formativa al llarg dels darrers tres anys (el 42% de les empreses de menys de cinc treballadors no han invertit en formació al llarg d'aquest període).

En termes globals, tan sols prop d'un terç de les empreses consultades a l'enquesta considera la formació continuada com un factor estratègic de la seva política empresarial i disposa d'un pla de formació integral. En les empreses més grans és on aquest instrument de gestió està més estès: el 60% de les empreses de més de deu empleats disposa d'un pla de formació per als treballadors, mentre que les empreses més petites (fins a cinc treballadors) aquest percentatge se situa només en el 20%.

Etiquetes

Comentaris

Trending