L'elaboració i publicació de nous entorns de protecció de béns culturals segueixen en l'aire

Comentaris

L\'elaboració i publicació de nous entorns de protecció de béns culturals segueixen en l\'aire
L\'elaboració i publicació de nous entorns de protecció de béns culturals segueixen en l\'aire

L’elaboració dels entorns de protecció dels béns immobles d’interès cultural és una de les lloses que pesen sobre el departament de Cultura del Govern. Hores d’ara, i després d’haver-se compromès a redactar i publicar 24 dossiers durant aquesta legislatura, el ministeri és incapaç de preveure quants entorns s’hauran publicat abans del 2019. De moment, l’únic que es preveu fer és revisar els entorns ja publicats per adaptar-los als canvis legislatius que es van promoure el 2014, que principalment van reduir de molt la dimensió de la protecció a petició dels comuns.

El Govern obvia respondre quants entorns de protecció preveu concloure al final de la legislatura. Sobre aquesta qüestió s’hi havia interessat el conseller liberal Ferran Costa. En la seva resposta, l’executiu explica que “actualment s’està treballant en la revisió dels dossiers dels entorns del protecció dels béns immobles d’interès cultural que s’havien elaborat amb anterioritat” als canvis legislatius esmentats. “Aquest procés implica la revisió dels perímetres de les zones de l’entorn i una nova redacció del dossier justificatiu dels criteris associats a cada zona, per poder-ho trametre als comuns de forma precisa i clara.” Els treballs de revisió s’externalitzaran, segons explica el propi Govern en la resposta a Costa, per tal “d’agilitar el procés, en el pressupost d’enguany hi ha prevista una partida destinada a externalitzar part d’aquesta tasca de revisió".

“La preparació de la publicació dels entorns es fa en tres fases: la primera és la revisió de l’esmentat dossier justificatiu de l’entorn i la redacció de l’edicte corresponent. La segona fase és la presentació de l’entorn al comú, i tercera i última, la publicació de l’edicte/decret amb el procediment administratiu”, continua dient la resposta, que afegeix que “en el moment present, s’ha publicat l’edicte de l’entorn de dos monuments, els santuaris nou i vell de Meritxell. També està finalitzada la redacció del dossier i l’edicte de l’entorn de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp (a la foto), i s’està treballant en l’adaptació de l’entorn de l’església de Santa Eulàlia d’Encamp i el seu comunidor”. Els tècnics de Patrimoni Cultural calculen que el temps necessari per al procés intern que requereix la primera fase d’adaptació “és de dos a tres mesos, mentre que per a la resta del procés és difícil fer una ponderació temporal, tot i que l’ideal seria mantenir aquest mateix ritme en les publicacions dels edictes dels entorns”.

Comentaris

Trending