L'atenció de la CASS i Andorra Telecom continuen sumant 'fans' segons l'Observatori

Comentaris

L\'atenció de la CASS i Andorra Telecom continuen sumant \'fans\' segons l\'Observatori
L\'atenció de la CASS i Andorra Telecom continuen sumant \'fans\' segons l\'Observatori

L’atenció al client o usuari que ofereixen la CASS i Andorra Telecom és, de llarg, la més mal valorada de tots els serveis públics del Principat. Encara hi ha més persones que la valoren positivament que no pas negativament, però comparat amb altres serveis, les dues parapúbliques guanyen de llarg en negatiu. Així ho posa de manifest l’Observatori del primer semestre del 2016 que el Centre de Recerca Sociològica (CRES) ha fet públic aquest dimarts. Els enquestats també deixen notar que com més va més preocupats estan per l’atur i, altra volta, pel trànsit, encara que la principal preocupació, potser lligada amb la manca de feina i la situació econòmica no pas optimista, són els ajuts i les prestacions socials.

Els serveis de tràmits comunals i governamentals són els més ben valorats. També l’hospital o FEDA treu bona nota (en tots els casos gairebé vuit o més de vuit de cada deu persones) reconeixen que el servei que donen els esmentats departaments són bons o molt bons. En canvi, en el cas de la CASS o d’Andorra Telecom, entre tres i quatre persones estan poc o gens contents del servei que reben d’aquestes parapúbliques. Enmig hi ha una nuvolosa d’institucions sobre les quals hi ha una opinió molt poc formada. Per exemple, l’administració de Justícia en general. O els serveis socials o d’ocupació. En tots els casos se suposa que l’usuari, justament, no els usa. I com que no els coneix no els pot valorar.

El que sí que es valora són els aspectes que caldria millorar al Principat. Un 25% esmenta les polítiques socials. Malgrat ocupar el primer lloc, el percentatge cau notablement respecte de la consulta anterior. En canvi, la preocupació per l’atur passa del 15 al 17% i el trànsit, del 9 al 14%. La política, la millora d’infraestructures o el funcionament de les administracions són altres qüestions que amoïnen. Quant a la situació econòmica, més de la meitat de la població considera que tant a nivell global de país com en el seu cas particular la situació és regular. Les opinions tendents a considerar que l’economia andorrana i la personal era bona o molt bona ha anat caient de forma progressiva des de l’inici de la crisi. I, per ara, no deixa de caure. 

Finalment, el monogràfic de la present edició de l’Observatori, per dir-ho d’aquesta manera, va dedicat als discapacitats. Quatre de cada deu ciutadans del Principat creuen que Andorra està mal preparada per facilitar la mobilitat de les persones amb minusvàlues. Un 4,4% dels enquestats asseguren patir algun problema físic que li limita la seva activitat vital normal. I un 5% més explica que a la seva llar hi viu una persona amb problemes de salut o discapacitats. Tres de cada deu persones que pateixen disfuncions necessiten ajut tècnic (audiòfons, pròtesis, cadires de rodes…) per poder fer vida amb més bones prestacions i més de la meitat necessiten ajuda personal per poder realitzar alguna de les activitats que ha de fer.

El treball de camp de l’Observatori es va dur a terme entre el 25 de febrer i el 16 de març i es va enquestar 771 persones triades a l’atzar però seguint una mostrada representativa del que és la configuració ciutadana del país.

Comentaris

Trending