L'Aldosa de la Massana es rebel·la contra la construcció d'una estació elèctrica que posa en risc el bosc de la Gonarda

Comentaris

L\'Aldosa de la Massana es rebel·la contra la construcció d\'una estació elèctrica que posa en risc el bosc de la Gonarda
L\'Aldosa de la Massana es rebel·la contra la construcció d\'una estació elèctrica que posa en risc el bosc de la Gonarda

Els veïns de l’Aldosa de la Massana es rebel·len en contra de la construcció d’una estació elèctrica al bosc de la Gonarda, que consideren que portarà greus perjudicis de diversa índole en situar-se molt a prop del nucli urbà, just en una zona residencial. El projecte, dissenyat fa més de vint anys, es pretén tirar endavant ara per garantir l’abastiment d’electricitat de tota la vall del Nord, incloses les pistes d’esquí que hi ha en aquell territori. De fet, ja s’han estat fent diverses proves que, denuncien els veïns, ja han suposat un notable deteriorament de diversos espais naturals. Els afectats s’estan organitzant en forma de plataforma contrària al projecte i han iniciat una recollida de signatures per aconseguir aturar el projecte “abans que sigui massa tard”.

Els punts bàsics explicitats en els formularis de recollida de firmes són aconseguir frenar el projecte i reclamar de les autoritats responsables de la promoció, autorització o construcció de l’equipament que en reconsiderin la ubicació perquè, tot i entenent que l’estació transformadora és necessària, on es projecta instal·lar suposa situar-la “en una zona residencial” que “perjudicarà la salut dels habitants de l'Aldosa, incrementant la possibilitat de càncer i altres malalties”. També denuncien els veïns que “s'incrementarà la contaminació acústica en la zona”, “es malmetrà una part important del bosc de la Gonarda” i es “devaluarà el territori de l’Aldosa”. Els veïns ja han fet arribar el seu malestar a les administracions concernides: al Consell General, el ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat, al comú de la Massana i a FEDA.

El temor inicial va passar a ser preocupació absoluta, segons ha pogut saber l’Altaveu, a partir del 7 d’abril passat, quan es va celebrar una reunió al comú massanenc on es va exposar el projecte als veïns de l’Aldosa. Es tractaria d’una sub-estació elèctrica (ETR) a situar al bosc de la Gonarda, a com a molt deu metres d’on es podria arribar a construir habitatges residencials, que ocuparia un espai, tota la infraestructura, d’uns dos mil metres quadrats. Els dos transformadors que inclouria el projecte, que permetrien abastir i distribuir tota l’energia elèctrica necessària per a la vall, farien uns vint metres de llargada, per deu d’amplada i setze d’amplada. Els afectats creuen que hi ha raons d’ordre biològic, acústic, mediambiental, socioeconòmic i de salut púbica que porten a reclamar l’atur del projecte. 

En efecte i segons una carta que s’hauria enviat a les administracions abans citades, els veïns afirmen que “s'ha d'aturar la construcció d'aquesta instal·lació abans que sigui massa tard. Un cop finalitzat el projecte serà difícil. Si un cop construït, és determinés definitivament perjudicial, s'hauria malgastat tota la inversió del projecte i ens trobaríem davant la irreversibilitat dels perjudicis causats a la població. Sense comptar amb el perjudici econòmic relacionat amb aquestes malalties previsibles que hauria d'afrontar l’entitat”. I hi afegeixen que “davant la impossibilitat de trobar al BOPA qualsevol  comunicat oficial referent al cas, exceptuant la cessió del terreny per part del comú de la Massana a Govern, les construccions residencials posteriors a l'aprovació d'aquest decret no podien assabentar-se de la magnitud del projecte ni de les seves característiques”.

Consideracions i demandes

Els veïns que estan promovent l’oposició al projecte tal i com està plantejat hores d’ara -en tot moment entenen que aquestes instal·lacions són necessàries- fan diverses consideracions abans de formular les seves demandes a l’administració. Així, mantenen que “les condicions i característiques de l'Aldosa l'any de l'aprovació del projecte han canviat des de fa ja més de vint anys”. Recorden que “la població i extensió de la zona residencial (fins a només 10 metres de la futura construcció) ha augmentat i ho seguirà fent” i que “els nombrosos estudis científics que avalen l'impacte sobre la salut publica i el medi ambient s'han multiplicat des de l'aprovació del projecte”. Per tot això la població demana una “aplicació del principi de prevenció davant la controvèrsia científica”, “la reavaluació de la ubicació de la sub-estació elèctrica ETR” i el “cessament  dels treballs que s'estan efectuant al terreny de la Gonarda destinat a la instal·lació de la sub-estació elèctrica ETR fins a resoldre satisfactòriament la problemàtica que es presenta”.

En l’escrit tramès a les institucions concernides en el projecte, s’exposen sintèticament les conclusions de diversos estudis que corroboren l’impacte que aquest tipus d’instal·lacions suposen per a les persones en funció de la seva situació. D’aquí que alertin que cal buscar una reubicació de l’estació transformadora. Els afectats consideren que hi ha molt de risc pel fet de “viure a tal proximitat d'aquesta infraestructura. Entenem que és indispensable per al bé comú la creació d'aquesta sub-estació per abastir la vall del nord. No obstant, creiem que s'ha de prioritzar la salut pública, i si existeix un possible risc per a la salut dels habitants, demanem es consideri la reavaluació de l'emplaçament de la sub-estació. Creiem que hi han alternatives d'emplaçament. És just i creiem necessari, que veient el risc potencial sobre la salut, és contempli un canvi d'ubicació encara que impliqui una inversió major que la prevista, ja que la prioritat hauria d'èsser la del benestar de la població”.

Més arguments per oposar-se al projecte tal i com està pensat actualment. “El funcionament dels transformadors de potència dóna lloc a un increment del nivell sonor de fons, degut per una banda a la vibració produïda en els debanats interns i per una altra, en els moments de plena càrrega, a l'entrada en funcionament dels ventiladors del corresponent equip de refrigeració.” També ressalten la creença que “el bosc i tota la zona de la Gonarda té un gran valor natural en acollir la diversitat de flora i fauna que presenta. Tanmateix és la raó per la qual molta gent d'aquesta vall hi acut per a realitzar activitats lúdiques”. 

Els veïns que estan promovent la plataforma contrària a la sub-estació elèctrica ressalten que “s’ha de contemplar la destrucció d'una part del bosc de la Gonarda, no només en la zona d'emplaçament de la infraestructura, sinó a tota la perifèria. Aquest fet serà un impacte ambiental molt significatiu a nivell de la segmentació i fragmentació del territori, sobre els sòls i la massa vegetal,  i sobretot arbòria al despullar la zona de vegetació”. En aquest sentit, remarquen “la destrucció” que hi ha hagut a la zona “només per a realitzar les proves geotècniques”, uns impactes als quals corresponen les fotografies que il·lustren aquesta informació. Finalment també fan referència a l’impacte d’índole socioeconòmica que tindria la instal·lació. “Davant la construcció d'aquest projecte es inevitable la devaluació del poble de l'Aldosa i dels seus terrenys, ja que els propietaris es veuran afectats a l'hora de vendre algun terreny o edificació que es trobi a la vora d'aquesta instal·lació. La Gonarda no és només una zona residencial, sinó que és un punt de trobada per a molts veïns, i activitats dels centres turístics i educatius de l'Aldosa (escolars, eqüestres).” Per tot això exigeixen l’aturada de la construcció i la reubicació de la mateixa.

Comentaris

Trending