L’administració permetrà fraccionar els deutes; Tràmits tancarà mitja hora abans al públic

El consell de ministres aprova un nou reglament que facilitarà pagar a terminis, sempre que el departament corresponent ho accepti, allò que es degui més enllà de les taxes i els impostos

-
-
Els deutes que l’administrat tingui i que no siguin de naturalesa tributària es podran pagar de manera fraccionada sempre que el departament a qui el ciutadà degui diners ho acabi acceptant. Així ho possibilita un nou reglament que farà que no només siguin les taxes i els impostos els que es puguin abonar a poc a poc en casos determinats. Al mateix dia que el consell de ministres ha aprovat aquesta qüestió, també s’ha acordat, a proposta de la ministra de Funció Pública, que el servei de tràmits governamental tancarà mitja hora abans que fins ara a partir del 2 d gener.

Vénen eleccions i cal mirar de satisfer els administrats i els funcionaris. D’aquí que, segurament en una molt bona iniciativa, el consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el Reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’administració general de naturalesa no tributària. El text aprovat defineix un procediment senzill per tal d’oferir als administrats un mecanisme fàcil que permeti fraccionar i ajornar els deutes amb l’administració general. 

La Llei de bases de l’ordenament tributari inclou la possibilitat de demanar l’ajornament o el fraccionament del pagament del deute i el Reglament de recaptació de tributs determina el procediment per sol·licitar aquest ajornament o fraccionament. No obstant això, les normes d’aquest reglament són molt específiques dels deutes tributaris i resulten poc adaptades per a deutes d’actes administratius. Així doncs, s’ha considerat oportú aprovar un reglament específic per altres tipologies de deutes. El Reglament regulador de l’ajornament i el fraccionament del pagament dels deutes amb l’administració de naturalesa no tributària defineix un procediment senzill. L’interessat ha de fer una sol·licitud prop del departament concernit, que té la potestat d’acceptar-la o rebutjar-la

Paral·lelament, també s’ha acordat el calendari de jornades intensives al servei de tràmits i la reducció general de mitja hora en l’atenció ordinària al pública. Actualment l’horari d’atenció al públic del servei de tràmits és de 8 a 17.30 hores i a partir del 2 de gener de l’any vinent l’horari de tancament s’avançarà a les 17 hores. La mesura respon després d’haver constatat, durant el període de proves realitzat al llarg d’aquest any, que l’afluència de públic a tràmits és mínima a partir de les 17 hores. En època de vacances escolars, el tancament s’avança a les 16 hores en la majoria de casos, o a les 15.30 o, fins i tot, a les 13.30 la vigília de Nadal i Cap d’Any.

Etiquetes

Comentaris

Trending