La UIFAnd vincula l’origen dels diners que els Pujol van portar a Banca Reig i Andbank a “activitats delictives”

Comentaris

  • L’organisme de prevenció del blanqueig ha aportat recentment a la Batllia una declaració de sospita sobre els comptes d’Oleguer Pujol Ferrusola
  • El fill petit de l’exmandatari català va regularitzar els diners a Espanya però els va deixar a BPA, on els havia enviat des d’Andbank, i allí continuen bloquejats
  • Els propis advocats andorrans de la família de l’expresident de la Generalitat diuen que els diners de BPA han de ser legals perquè eren bancaritzats
  • La unitat dirigida per Carles Fiñana conclou que el llegat que els Pujol esmenten però no acrediten no justifica el milió d’euros que Oleguer va acumular a Andbank 
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd) considera que hi ha “indicis suficients per sospitar que els fons dipositats al Principat” pel fill petit de la família Pujol Ferrusola, Oleguer, “podrien procedir d’activitats delictives”. Per a l’organisme de prevenció del blanqueig dirigit per Carles Fiñana, la deixa anunciada al seu dia pel pare del clan, Jordi Pujol Soley, no pot “documentar ni justificar les transferències i ingressos en compte per un total de 171.726.568 pessetes (equivalents a 1.032.134,68 euros) dels quals no té justificat l’origen dels fons”. Aquesta quantitat de diners és la que va passar per Banca Reig i Andbank entre 1992 i els darrers dies del 2010. Així de contundent es mostra la UIFAnd en una declaració de sospita que ha elaborat recentment l’entitat i que acompanya un informe que ha estat lliurat fa poques dates a la batlle especialitzada en delictes econòmics Maria Àngels Moreno, que és la instructora de la branca andorrana del ‘cas Pujol’. De forma genèrica, i l’organisme que capitaneja Fiñana ho diu sense embuts, l’esmentat informe s’emmarca dins “una investigació relativa a l’existència al Principat de comptes bancaris titularitat de persones presumptament vinculades a operatives compatibles amb processos de blanqueig de capitals procedents de la corrupció”. I explicita la paraula corrupció. Encara que la pròpia batlle Moreno ja ha deixat entreveure en el curs de la instrucció que ja fa anys que dura, i que té l’inici en les comissions rogatòries impulsades per Espanya, que l’origen dels diners dels Pujol segurament és irregular, és la primera vegada que un òrgan de supervisió andorrà es manifesta de forma tan contundent sobre la suposada il·licitud dels diners dels Pujol. La declaració de sospita és producte del bloqueig dels diners d’Oleguer Pujol a BPA. En efecte, els diners, bancaritzats, van passar (en gran part, no tots) d’Andbank a BPA entre els darrers dies del 2010 i els primers del 2011. Durant una temporada van anar a parar a un compte d’una fundació panamenya (Kamala Foundation) vinculada a una societat de Belize propietat de BPA Serveis. La declaració de sospita i la investigació judicial posada en marxa és el resultat de la decisió de l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) de portar el dossier d’Oleguer Pujol Ferrusola a la UIFAnd, pas que es va fer el mes de maig. Això fa deduir que l’AREB ja ha començat a ‘denunciar’ aquells clients -almenys una part- de BPA que fins ara no han aconseguit que se’ls transferís a Vall Banc. El Petit dels Pujol Ferrusola va regularitzar els diners davant el fisc espanyol, fent els abonaments corresponents des d’un altre compte distint al que tenia al Andorra. I a diferència d’altres familiars seus va decidir deixar els diners al Principat. I per aquesta circumstància han quedat bloquejats al país. Paradoxalment, la UIFAnd, en el seu informe i l’anàlisi que hi adjunta com a declaració de sospita, intenta ‘criminalitzar’ BPA retraient-li que no va fer el control necessari del compte d’Oleguer Pujol o que no en va acreditar l’origen primari dels diners. Però, és clar també, l’organisme dirigit per Fiñana acaba analitzant els moviments que hi va haver a Andbank perquè a BPA, ho remarca la pròpia UIFAnd, “l’operativa registrada als coptes és escassa”. Un ingrés inicial de 69.300 lliures esterlines i una transferència procedent d’Andbank de 828.213,59 dòlars. Tot plegat va servir per realitzar compra-vendes de valors, imposicions a termini i renovació de les mateixes. Res més. En canvi, entre Banca Reig i Andbank, del 23 de novembre del 1992 al 12 d’octubre del 2000 hi va haver 37 moviments diferents fins a sumar 171.726.568 pessetes, més d’un milió d’euros. El treball de la UIFAnd es du a terme a través dels documents fets arribar per l’AREB -que aporta fins a 51 annexos, inclòs un estudi de PricewaterhouseCoopers (PwC) sobre els comptes del petit dels Pujol Ferrusola- i informació ja judicialitzada. Entre altra informació tinguda en compte hi ha diverses cartes dels advocats de Pujol a Andorra (Joan Monegal i Joan Miquel Rascagneres) en què, en l’intent d’aconseguir el desbloqueig dels diners dipositats a BPA, recorden que el compte “està degudament regularitzat a prop de l’administració fiscal espanyola des de l’any 2011”. S’explica, també, que “tal com consta als llibres de BPA, el compte de referència va ser obert el desembre de 2010, mitjançant traspàs de tots els saldos del compte AN81670, obert als llibres d’Andbank, i que girava igualment sota la titularitat del senyor Pujol”. La UIFAnd també refereix en la seva declaració de sospita que els advocats dels Pujol exposen que “les ordres de transferència que consten a BPA provenen d’una altra entitat del Principat d’Andorra, Andbank”. Remarquen que el fet que els diners procedeixin d’Andbank fa que els diners que hi ha a BPA tinguin “un origen bancaritzat que acredita la procedència legal dels dits fons, de conformitat amb la legislació andorrana d’aplicació”. Monegal i Rascagneres, citats en l’informe, també parlen de l’origen dels fons haguts a Andbank. Un compte “obert l’any 1992 pel senyor Pujol en el moment que el seu germà, el senyor Jordi Pujol, li va traspassar la disposició dels fons, que ja eren ingressats a Banca Reig del Principat d’Andorra, en relació a l’herència que havia deixat el seu avi en benefici dels seus diferents néts”. Amb tot, i després de fer una anàlisi de tots els moviments, és quan arriba la UIFAnd a la conclusió que tot fa pensar que l’origen dels fons és il·lícit. Recrimina l’organisme de control a BPA que hagués posat al servei de Pujol una fundació “constituïda en una jurisdicció considerada un centre financer offshore (Panamà)” o que alguns KYC no fossin prou detalls. Lamenta també que no hi hagi cap document que justifiqui el llegat suposat del senyor Florenci Pujol, “com per exemple una acta de donació o herència on es mencioni la voluntat de donar/llegar una quantitat als seus néts (entre els quals, el senyor Oleguer)”. Però és clar, aquests retrets reboten necessàriament sobre Andbank, on van arribar realment els diners -encara era Banca Reig- a través de diversos ingressos o transferències durant gairebé una dècada. I és aquí quan Fiñana no té més remei que explicar que més enllà de les explicacions rebudes dels advocats dels Pujol, “no s’ha aportat cap documentació” sobre les operacions que hi va haver a Andbank o Banca Reig. Ni dels primers ingressos que correspondrien al llegat que hauria suposat a Oleguer Pujol 7.990.000 (és a dir, poc més de 48.000 euros) ni de les transferències i ingressos posteriors fins a acumular un saldo de 828.213 dòlars i 69.300 lliures britàniques. L’informe també afirma que “degut a la falta de justificació documental de les quantitats rebudes en concepte de llegat/donació, així com la manca de documentació corresponent als diversos abonaments rebuts en el compte d’Andbank en forma de transferències i ingressos en efectiu podem afirmar que el llegat podria documentar les transferències de l’exercici 1992 per imports de 5.320.000 pessetes i 2.670.000 pessetes (equivalents a 48.022 euros) però no podrien documentar ni justificar les transferències i ingressos en compte per un total de 171.726.568 pessetes (equivalents a 1.032.134,68 euros) dels quals no té justificat l’origen dels fons”. Per tot plegat, afirma la UIFAnd, vincula l’operativa emprada per Oleguer Pujol a la corrupció i manté que “de l’informe elaborat per l’entitat i les verificacions efectuades per aquesta unitat es conclou l’existència d’indicis suficients per sospitar que els fons dipositats al Principat podrien procedir d’activitats delictives”.

Comentaris

Trending