La UIFAnd reclama a advocats, economistes i immobiliaris un major control dels seus clients

La unitat que ha de combatre el blanqueig de capitals considera que el nombre de declaracions de sospita realitzades pels subjectes obligats diferents als bancs és molt baix

-
-
La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd) reclama als advocats, els economistes i derivats -auditors, assessors fiscals…- i als agents immobiliaris que reforcin les mesures per poder conèixer molt més els seus clients i documentar millor les operacions que duen a terme. En general, considera el departament que ha de combatre el blanqueig de capitals, els subjectes obligats diferents de les entitats bancàries duen a terme poques declaracions de sospita. Entre advocats, economistes i immobiliaris, serien aquests darrers els que ostenten un coneixement més dèbil de les persones amb les quals treballen.

La UIFAnd ha estat duent a terme els darrers mesos inspeccions entre diversos subjectes obligats i d’aquí n’ha extret unes conclusions i unes recomanacions en forma de notes informatives que, en la seva majoria, són molt similars i reiteratives per als diversos sectors d’activitat analitzats. D’advocats i economistes, la UIFAnd n’assegura que disposen d’un coneixement adequat dels seus clients. En canvi, aquest coneixement no seria suficient en el cas dels immobiliaris. En tots els casos, la recomanació és que s’elabori un formulari degudament complimentat de cadascun dels clients. I que en el cas que ja es disposi d’aquest KYC que s’hi incorpori informació més exhaustiva.

En el cas dels advocats i dels economistes, auditors, assessors i similars, la UIFAnd reclama que el coneixement no es limiti sols al client, si no que s’identifiqui i es recapti la informació necessària en relació al beneficiari últim de les operacions que es faci, sobretot si es tracta de la constitució de societats. Als immobiliaris se’ls demana que tinguin un coneixement suficient respecte de la contrapart que no sigui estrictament el seu client. Alhora, a tots tres sectors professionals es recomana que tinguin separats els clients en funció del risc que presentin.

En tots els casos, també, el departament que dirigeix Carles Fiñana recorda que s’ha de remarcar si mai el client o algun intervinent en l’operativa és una persona exposada políticament (PEP) i que cal, en general, fer comprovacions més exhaustives en bases de dades i altres fonts. En aquest sentit, la UIFAnd, en les seves notes informatives, lamenta que els immobiliaris es basin en excés de la informació de què disposen les entitats bancàries i els reclama que elabori la seva pròpia. Alhora, i especialment en el cas d’advocats i economistes, exigeix als subjectes obligats que delimitin exactament el seu rol a desenvolupar, les seves funcions, en el marc de les societats dels clients, les hagin constituït o no.

Documents

Etiquetes

Comentaris

Trending