La UIFAnd denuncia operacions quasi delictives per evitar l'intercanvi automàtic d'informació fiscal

Comentaris

La Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd) alerta de l’increment de pràctiques, que queden al llindar de comportaments delictius o, fins i tot en alguns casos el poden traspassar, tendents a “evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal”. Com ja va avançar l’Altaveu, des de bancs a agents immobiliaris passat per asseguradores o notaris estan duent accions -donacions, cessions, creació de societats…- que poden entrar en contradicció amb la normativa, fins i tot penal, del Principat. I sobre tot això és sobre el que alerta la UIFAnd.

En un comunicat tècnic signat pel cap de l’oficina, Carles Fiñana, s’hi explica que la unitat “ha detectat que hi ha subjectes obligats del país que estan planificant, assistint, executant, facilitant o participant de qualsevol altra manera en operacions comercials, societàries, immobiliàries, financeres o altres, amb la finalitat d’evitar o posposar l’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal (aprovat pel Consell General el dia 30 de novembre del 2016)”. I hi afegeix que “aquestes operacions, en ocasions, no persegueixen cap finalitat econòmica, sinó més aviat ocultar o encobrir l’origen, ubicació, moviment o propietat dels fons (incloent-hi, segons la definició de l’apartat 3 de l’article 366 bis del Codi penal, els actius financers i els béns de tota natura, mobles o immobles, entre altres)”. 

Com a exemples d’aquestes operacions, el comunicat cita, sense ànim de ser taxatiu i tancat, les “creacions de societats, donacions, negocis fiduciaris, utilització de persones (fins i tot subjectes obligats) interposades”. “És possible -explica la UIFAnd- que moltes d’aquestes operacions estiguin vinculades a fons, l’origen dels quals, siguin irregularitats fiscals foranes. Igualment, és possible que els fons sobre el quals es realitzin les esmentades operacions tinguin com a origen les activitats delictives definides a l’article 409 del Codi penal (en aquest context, els criminals aprofitarien la conjuntura actual per blanquejar els seus fons il·lícits).”

Per tot plegat, la unitat fa un seguit de recomanacions totes elles encaminades a que els subjectes obligats exposat a un alt risc de participar o contribuir a operacions que poden acabar sent fraudulentes -i cita entitats financeres, advocats i altres prestadors de serveis de societats, agents immobiliaris i notaris- incrementin les mesures de control i diligència. Els recorda que han de contrastar la veracitat de la informació rebuda i els deixa clar que “els subjectes obligats no poden establir la relació de negoci o dir a terme una transacció ocasional”.

La UIFAnd recomana deixar sense efecte aquelles relacions que ja s’haguessin iniciat tendents a dur a terme una d’aquestes operacions. I, fins i tot, recorda als subjectes obligats que valorin degudament si escau dur a terme una declaració de sospita davant la pròpia unitat. Fiñana va una mica més enllà quan reclama de les entitats empresarials que lliguin curt els seus empleats i les actuacions que aquests duguin a terme, perquè la societat per a la qual treballen podria incórrer també en responsabilitat per compte de les funcions que duguin a terme els treballadors.

Or i diamants tallats

De forma específica, el comunicat també es refereix als joiers i a l’augment de transaccions que han experimentat els darrers temps. Justament el comunicat s’expressa en aquest sentit. “Pel que fa als comerciants d’articles de gran valors (joiers), s’ha detectat un increment en la venda de productes com lingots d’or i diamants tallats, que es caracteritzen per tenir una liquiditat certament elevada i un valor relativament estable”, diu el comunicat. 

I especifica que “els criminals podrien tractar d’aprofitar la conjuntura actual per blanquejar els seus fons a través de la compra dels esmentats productes”. “És per això que, quan la venda d’algun d’aquests productes ho sigui per un import especialment elevat (ja s’executi en una única compravenda o operació o en diverses compravendes o operacions entre les quals hi hagi indicis de vinculació), s’han d’aplicar mesures de diligència deguda reforçada.”

Per a més informació vegeu AQUÍ el comunicat íntegre

Comentaris

Trending