La signatura dels coprínceps permet l'aplicació immediata de la llei d'estat d'alarma

La publicació al BOPA fa que pugui entrar en vigor aquest dijous

Els coprínceps, Emmanuel Macron i Joan-Enric Vives, en una trobada a París.
Els coprínceps, Emmanuel Macron i Joan-Enric Vives, en una trobada a París.
Els coprínceps han signat la llei qualificada dels estats d’alarma i d’emergència. Això significa que es pot aplicar dijous ja que ha estat publicada en el BOPA d'aquest dimecres. El text legislatiu desenvolupa l'article 42 de la Constitució que estableix la possibilitat de limitar o suspendre temporalment l’exercici de determinats drets fonamentals per mitjà de la declaració dels estats d’alarma i d’emergència, i determina les circumstàncies de fet que fan possibles l’un i l’altre, i els seus efectes respectius.

La publicació amb la signatura de Joan-Enric Vives i d'Emmanuel Macron es produeix vuit dies després de l'aprovació de la llei, per part de tots els grups parlamentaris, en la sessió del Consell General del 23 de març. El motiu va ser la situació de crisi creada per la pandèmia de coronavirus.

La declaració de l’estat d’emergència té per objecte permetre al Govern la resposta a situacions d’especial gravetat, però es tracta, en aquest cas, de supòsits d’interrupció del normal funcionament de la convivència democràtica, i els mitjans per a fer-hi front poden consistir en la suspensió de les llibertats d’expressió, de comunicació i d’informació; de la inviolabilitat del domicili i del secret de les comunicacions; dels drets de reunió i de manifestació; dels drets d’empresaris i treballadors a la defensa dels seus interessos econòmics i socials; de la llibertat de circulació pel territori nacional i del dret a la lliure entrada i sortida del Principat.

L’estat d’alarma es declara per un termini de quinze dies naturals; el decret determina el seu àmbit territorial i els seus efectes i es pot prorrogar únicament amb l'autorització expressa del Consell General.

 

 

Etiquetes

Comentaris (7)

Trending