La plaça de la Rotonda acollirà l’Arbre de Vent d’Andorra la Vella

La plaça Carlemany a Canillo els jardins del Prat del Call a Ordino i la futura plaça que hi haurà a l’altura del pont de Fontaneda lauredià seran els altres emplaçaments

Un dels ginys de la mateixa empresa que els haurà de subministrar a Andorra.
Un dels ginys de la mateixa empresa que els haurà de subministrar a Andorra.
El procés per construir les instal·lacions necessàries i la col·locació de quatre Arbres de Vent ja s’ha posat en marxa amb la licitació dels treballs. Una vegada s’adjudiquin les obres, l’adjudicatari haurà de garantir que en 18 mesos estaran tots els ginys col·locats al seu lloc. Només quatre parròquies en tindran: Andorra la Vella, Canillo, Ordino i Sant Julià. A la capital, l’aerogenerador s’ubicarà a la plaça de la Rotonda.

Segons que ha pogut saber l’Altaveu de fonts governamentals, els altres emplaçaments seran la plaça Carlemany, al pont sobre el riu Valira d’Orient, a Canillo; els jardins del Prat del Call a Ordino; i la futura plaça que es construirà a l’altura del pont de Fontaneda, sobre el riu Valira, a Sant Julià. Els aerogeneradors de 5400 watts de potència cadascun, tenen unes dimensions de pràcticament deu metres d’alt i vuit metres de radi. Són de la casa New World Wind. La col·locació d'aquests ginys és el resultat del denominat Pressupost Participatiu, en aquest cas del 2018, que tria un projecte impulsat per la ciutadania. En aquest cas, el va promoure l'Escola Andorrana de primera ensenyança de Santa Coloma.

De manera popular, aquestes màquines, que tenen forma d’arbre, s’anomenen, justament, Arbres de Vent. Estan compostes de 36 petits aerogeneradors d’eix vertical de tipus Savonius. L’energia generada serà abocada a la xarxa als punts de connexió acordats amb cada companyia subministradora. FEDA, Nord Andorrà i la Mútua Elèctrica de Sant Julià en els casos que concerneix el projecte. De fet, l’obra no és només instal·lar l’arbre, el giny, cal fer les rases corresponents fins a les sales de màquines i de recollida de l’energia, que en alguns casos quedaran a certa distància.

Ubicacions

A Canillo, l’arbre es situa al carrer Prat del Riu, a la voravia a tocar de l’avinguda Sant Joan de Caselles, al marge dret de la cobertura sobre el riu Valira, per la qual cosa quedarà emmarcat dins de la plaça Carlemany. Actualment allà s’hi troba un escossell elevat amb un arbre i un banc circular. Allà, prèvia la demolició d’aquests elements, es realitza la fonamentació de l’arbre i la canalització per sota del voladiu de cobertura del riu, fins a arribar a l’alçada del quadre de FEDA que es troba a l’accés de l’aparcament que hi ha a la zona.

En el cas d’Ordino, l’arbre es situarà als jardins del Prat del Call. L’arbre amb la seva fonamentació es realitzarà al nivell inferior d’aquests jardins. Des d’allà es passarà el conducte en rasa fins a l’edifici d’aparcament del comú, on per un passatub entrarà dintre d’aquest i continuarà lligat a la paret del costat de la porta d’accés. D’allà, per un nou passatubs, anirà al passadís exterior d’accés al parc, on hi continuarà en rasa fins al local tècnic de Nord Andorrà.

Quant a Sant Julià, el giny s’ubicarà a la zona de la futura rotonda de Fontaneda. Al costat d’aquesta hi haurà una plaça sobre el riu, i un jardí al marge dret del riu. És aquí on es col·locarà l’arbre, prèvia construcció de la sabata i canalització, que discurrirà en rasa fins a sota del taulell del pont, on anirà en safata pel mateix fins a anar a parar al quadre de la Mútua Elèctrica de Sant Julià.

Finalment, a Andorra la Vella l’arbre s’implanta a l’avinguda de Meritxell al darrera del mur d’endegament del riu Valira, al seu marge esquerre, per tant, dins de les immediacions del que es coneix com a plaça de la Rotonda i gairebé davant per davant de l’Oficina de Turisme. Es realitzarà una sabata de formigó armat, que sobresortirà 50 cm del paviment, es realitza una rasa pel paviment fins al voladiu sobre el riu on es realitza un passatub,des del qual la canalització anirà grapada sota el taulell del pont i sota el voladiu del marge dret del riu. A l’alçada del quadre de FEDA es realitzarà un altre forat al voladiu i es porta el tub cap a dit quadre. 

 

Comentaris (4)

Trending