La patronal creu que és necessari cotitzar dos anys més abans d’assolir drets de pensió

La CEA ha debatut a nivell intern les propostes que fa la CASS per intentar redreçar el rumb de la branca de jubilació i demana que cap mesura no sigui adoptada de manera retroactiva

-
-

La patronal empresarial pretén que per obtenir drets de pensió s’hagi de cotitzar més anys del que estableix actualment la regulació en matèria de seguretat social. Alhora, s’oposa frontalment al fet que qualsevol de les mesures que proposa el consell d’administració de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per redreçar el sistema de pensions pugui tenir efectes retroactius.

La comissió de la Confederació Empresarial (CEA) encarregada del seguiment de qüestions relatives a la CASS ha analitzat recentment les propostes fetes pel consell d’administració de la parapública que aquest dimarts va decidir elevar a definitives i trametre-les a Govern amb el prec, també, que les fes arribar a les comissions legislatives de Sanitat i Medi Ambient i de Finances.

La CEA no vol que “en cap cas es puguin aplicar les mesures de manera retroactiva” i, en canvi, demana que es defineixi a qui correspondrà pagar l’increment que s’imposi a nivell de cotització. És a dir, que s’aclareixi quina part de l’augment, del percentatge, haurien d’afrontar els empresaris i quina part els treballadors. En tot cas, i de manera genèrica, sí que hauria acordat la patronal empresarial que caldria fixar una carència per establir les mesures.

Els empresaris consideren que cal establir una carència en l’adopció de qualsevol correcció, allargar de forma progressiva l’edat de jubilació i ampliar de 5 a 7 els anys mínims per poder tenir pensió

La CEA és partidària d’augmentar el factor de conversió i de retardar l’edat de jubilació els anys que es considerin oportuns sempre que es faci de manera progressiva. En certa manera, això mateix ja ho planteja la proposta de mesures de la CASS. Segons les fonts consultades, la patronal hauria plantejat de manera no aleatòria però sí orientativa que en 15 anys es fixés l’edat de jubilació als 70 anys. Però això no vol dir que aquesta hagi de ser el llindar a fixar ni molt menys.

La patronal demana que la taxa finalista de què parla el document elaborat pel consell d’administració de la CASS especifiqui exactament de quin tribut es tractaria. Certament, però, i encara que el document de la parapública no ho recull, sempre s’ha parlat de gravar el tabac i l’alcohol. Una altra cosa és la manera de fer-ho. I encara més, el gravamen a aplicar. També s’està a favor, segons les fonts consultades, d’una assegurança complementària regulada.

Finalment, i com ja s’ha dit es pretendria que per assolir drets de pensió, per adquirir aquests drets, s’hagués de cotitzar més del que cal ara per ara. És a dir, la CEA, segons el debat que hi hauria hagut en la seva comissió interna relacionada amb la seguretat social, veuria adequat passar de cinc a set el termini mínim per a l’adquisició de drets. Alhora, es voldria que l’estudi actuarial contemplés les dades en relació a les persones que no han adquirit aquests drets.Cinca: “Hi ha un problema, s’ha d’abordar”

Durant la roda de premsa posterior a la celebració de la reunió del consell de ministres, el titular de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca, ha estat demanat pel document que hauria tramès a la CASS l’executiu. Cinca ha explicat que no tenia coneixement exacte si l’informe amb les propostes ja ha arribat al Govern. En tot cas, sí que ha deixat clar que sobre aquesta qüestió no s’havia debatut durant el consell de ministres i ha negat que el de les pensions sigui un problema imminent. Ara, “ens hem d’anticipar a aquest fet”. En certa manera, Cinca ha celebrat que hi hagi “una conscienciació generalitzada” en el fet que “hi ha un problema, que l’hem d’abordar, i anticipar-nos-hi”. Una altra cosa, ha reconegut, és que no sempre hi hagi consens en quines mesures cal adoptar o com s’han d’aplicar. 

Etiquetes

Entrada principal de la seu de la CASS, al carrer Joan Maragall.

Relacionat

La CASS planteja incrementar la cotització per a la jubilació en un 0,5% anual entre el 2019 i el 2030

Comentaris

Trending