La mútua dels funcionaris manté la quota en l’1% però pretén oferir més cobertura i reconèixer més complements

L’òrgan de gestió de l’ens mutual es reuneix en un clima caldejat i descarta per inviable abonar les prestacions de baixa el dia 25 però s’obliga a agilitar el pagament als primers dies del mes següent

-
-
La comissió de control de la mútua de malaltia dels funcionaris mantindrà l’aportació que ha d’abonar cadascun dels treballadors públics en l’1% del sou. Això sí, conscient del fort romanent que ara per ara es genera, estudiarà facilitar als mutualistes altres cobertures més enllà de la salarial (per exemple, cobrir la totalitat de la despesa en fàrmacs) i ha encomanat un estudi actuarial a una consultora perquè analitzi la viabilitat d’incorporar dins dels conceptes salarials coberts per la mútua tots els complements que té descrits l’administració. Queda clar, alhora, que cobrar les baixes el 25 de cada mes sembla inviable però es volen agilitar els processos tècnics amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) per rebre la prestació i el complement fins al 100% durant els primers dies del mes següent.

La comissió de control mutualista s’ha reunit aquest dilluns sota un clima de certa tensió que s’ha reproduït en algunes fases de la trobada, on ha quedat ben clar una fractura entre representants de cossos uniformats i la resta, que són clara majoria en l’organisme. Un dels punts de més fricció i que amenacen de continuar esberlant el col·lectiu sindical de l’administració és la petició del Col·lectiu de Funcionaris de Policia (CFPA) de poder disposar de la relació de funcionaris (no pas amb noms i cognoms, sols per departament) que haurien percebut diners de forma indeguda.  El CFPA va fer la petició per escrit i la resposta que s’ha acordat donar al president de l’organització, Salvador Prieto, és convidar-lo a una trobada de la qual s’aixecaria acta però sense facilitar cap documentació per escrit.

L’organisme no té cap intenció de respondre per escrit la demanda del CFPA de disposar de les dades detallades de les anomalies; convidarà el col·lectiu sindical a rebre explicacions verbals

Més enllà d’aquesta qüestió sobre la qual els representants uniformats s’haurien reservat el posicionament, la resta de temàtiques tractades “haurien passat força bé”, segons fonts de la comissió, que han confirmat que la quota es mantindrà en l’1%. S’ha avaluat la possibilitat de reduir aquest percentatge donat que actualment la mútua presenta un superàvit d’1.200.000 euros. S’ha arribat a la conclusió, però, que igual que ara seria ben rebuda una rebaixa, en un temps potser no seria acceptat un increment. Per tant, es buscaran altres fórmules per tal de donar un millor servei al mutualista i que no es generi tant de coixí. D’aquí que s’estudiaran noves cobertures.

També s’estudiarà la viabilitat que la mútua incorpori la totalitat de conceptes salarials (els complements, els plusos…) que l’administració abona a cada funcionari. Hi ha complements que són força específics d’alguns col·lectius concrets. Que la mútua reconegui tots els complements és una demanda històrica dels cossos uniformats. La mútua i la CASS tenen diferents barems de cobertura atès que l’ens mutualista sols reconeix els complements generals, els que comparteix la immensa majoria del funcionariat. Per tant, només cobreix fins al 100% del salari més els plusos que té definits. La CASS abona la prestació tenint en compte el sou sencer amb qualsevol que sigui el complement que calgui.

L’entitat reconeix que no pot ser que vagi acumulant superàvit i, per tant, analitzarà si és viable, per exemple, cobrir el 100% de la despesa farmacològica a banda d’assegurar el sou

Són els cossos especials els que més complements específics té i, per tant, qui més interès té, també, en un reconeixement ampli. En cas contrari, s’estima més rebre la prestació directa de la CASS. Aquest és l’origen d’algunes de les disfuncions i cobraments suposadament indeguts que hi ha hagut els darrers anys. En la reunió d’avui s’ha acordat contractar la firma Deloitte perquè, en un termini de dues setmanes des de la recepció de les dades necessàries per fer els càlculs, acordi si és viable incorporar tota la bateria de complements o no ho és.

Cobrar el 25? No, entre el 5 i el 10

Una altra de les qüestions que més rebombori han causat és la data de cobrament. L’administració paga el salari el 25 de cada mes. Fins al darrer mes, passava el mateix en el cas de les baixes. Amb les deficiències sobradament conegudes, des d’aquest octubre, el criteri d’abonament de la prestació de baixa segueix, d’alguna manera, el de l’empresa privada. La CASS paga vers el dia 10 del mes següent al meritat i la mútua no complementa el que correspon fins al 100% fins al dia 25. La comissió ha acordat aquest dilluns fer les gestions necessàries per agilitar el pagament de la prestació i el complement associat. Però la immensa majoria de la comissió ha refusat la possibilitat d’abonar les baixes el 25 com fins fa no res i com continua exigint la plataforma sindical que pugui ser.

La voluntat explicitada ara és fer les gestions necessàries prop de la CASS perquè la parapública pugui abonar la prestació de baixa vers el 5 de cada mes i al mateix dia faciliti les dades necessàries a la mútua perquè l’endemà pugui abonar -via departament de Funció Pública, que assegura la gestió de l’ens mutual- el complement necessari fins al 100% del salari. “No és res de nou, és el mateix funcionament que ostenta qualsevol mútua que hi ha al sector privat”, han explicat les fonts, que han recordat que aquest model no es preveu que es pugui implantar abans del mes de març de l’any vinent. A banda del contactes i la voluntat que es necessita de la CASS també calen les solucions tècniques que hagi de facilitar Funció Pública.Les disfuncions generades el 2018 superen les dels tres anys previs: 264.212 euros

Durant la trobada d’aquesta tarda, sobre la taula de la comissió mutual també s’han posat algunes dades relatives a les disfuncions d’abonament de prestacions que hi ha hagut els darrers quatre anys. En alguns casos, es tracta de remuneracions indegudes percebudes. En altres, errors de fàcil resolució. De fet, en la majoria de casos, s’està en vies de solució. No obstant així, de 2015 a 2018, tots dos anys inclosos, el muntant global generat per les disfuncions és de 518.934 euros, dels quals queden per recuperar 98.987 euros, 41.000 dels quals ni tan sols s’han reclamat a data d’avui. Aquestes dades es poden posar en relació amb les filtrades durant el cap de setmana pel Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) i això permet concloure que les disfuncions hagudes durant aquest 2018 ha generat un muntant (264.212,84 euros) superior als dels tres anys anteriors junts (254.721,68 euros). Segons les noves dades exposades aquest dilluns, del 2015 al 2018 hi ha hagut 1.330 persones amb baixa, que han suposat 3.615 aturs de treball revisats. De les 1.330 persones, 218 (per tant, 23 de noves durant aquest darrer any) han presentat alguna disfunció. D’aquestes 218, s’ha contactat amb 175 (que suposaven un muntant de 477.542 euros) perquè regularitzessin la situació, havent recuperat ja 419.946 euros. Les 43 persones restants amb les quals ni tan sols s’ha avisat suposen unes anomalies globals dels esmentats 41.391 euros, pendents tots ells de recuperar. 

Comentaris

Trending