La meitat dels establiments del Pas de la Casa ‘passa’ de l’idioma oficial del país

Comentaris

La meitat dels establiments del Pas de la Casa ‘passa’ de l’idioma oficial del país
La meitat dels establiments del Pas de la Casa ‘passa’ de l’idioma oficial del país
  • La recollida de dades feta pel Govern en el marc d’un pla de dinamització lingüística revela que el 46% dels establiments de la vila encampadana tenen els rètols, els cartells publicitaris, sols en francès
  • La legislació en la matèria estableix que s’ha de fer els anuncis en català obligatòriament i, a més, si es vol, amb tants altres idiomes com s’estimi oportú; s’han visitat 187 locals i comerços
  • La voluntat inicial del departament governamental es tornar a visitar els establiments després de la temporada d’esquí i abans de l’estiu començar a imposar sancions si no s’ha solucionat la mancança
Gairebé la meitat dels establiments del Pas de la Casa incompleixen la normativa en matèria de política lingüística. La primera fase del Pla de dinamització lingüística de la vila encampadana, el de l’anàlisi i recollida de dades, ha revelat que dels 187 establiments visitats d’ençà que va començar la campanya a mitjan octubre, el 46% només tenen la retolació, la cartelleria, en francès. No es tracta dels rètols que denominen l’establiment. Són les notes informatives, publicitàries. Les cartes de menú, els cartells anunciant descomptes, rebaixes… La legislació diu que els rètols han de ser en català, que és l’idioma oficial del país i, després, en tants idiomes com es vulgui. La voluntat inicial seria que abans de l’estiu es pugui començar a obrir expedients sancionadors a aquells que no es posin les piles. El pla s'emmarca en la campanya 'Fem el Pas en català' adreçada especialment a tots els treballadors i empresaris del Pas de la Casa, i que té per objectiu potenciar la presència de l'ús de la llengua oficial en les situacions formals al nucli encampadà. Durant aquests gairebé tres mesos, els tècnics del departament han visitat personalment 187 establiments per lliurar-los el material de suport de la campanya en format de tríptic, que inclou els recursos d'aprenentatge i d'assessorament lingüístic de què disposen els empresaris, els treballadors i tots els vilatans del Pas i, alhora, les eines per garantir l'acompliment dels drets i els deures que emanen de la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua oficial. D'entre tots els establiments, un 46% tenen la retolació exclusivament en francès, un 25% en català i francès, un 16% exclusivament en català, un 8% fa servir altres combinacions (castellà i francès, català i anglès, castellà i català...) i un 5% no disposa de retolació. Del grup que retolen exclusivament en català la majoria pertanyen al comerç especialitzat. Contràriament, dels establiments que només retolen en francès, tot i que també hi ha comerços especialitzats, el gruix més gran d'establiments pertany a la restauració i els supermercats. Un 51% dels responsables o els interlocutors dels establiments amb qui han parlat els equips durant les visites no parlen en català. A partir de les dades obtingudes després de les converses amb els treballadors amb qui s'ha parlat de cada establiment, un 55% coneixen l'existència del Centre d'autoaprenentatge del Pas, i un 42% mostren interès a aprendre català. Pel que fa a l'actitud de l'interlocutor, treballador o responsable, un 64% mostra una actitud positiva en relació amb la visita i amb els objectius generals de la campanya, un 31% una actitud indiferent i un 5% una actitud negativa. Les dades que s'han recollit en aquesta primera fase han permès detectar els establiments que incompleixen la normativa lingüística en l'àmbit de la retolació i la publicitat i això permetrà encetar d'una manera més àgil les dos fases següents del pla per garantir l'acompliment de la legislació en l'àmbit de la retolació i altres textos de tots els establiments, i afavorir l'aprofitament dels recursos gratuïts que ofereix el Govern per a l'aprenentatge de la llengua al Pas de la Casa. La segona fase del Pla, que s'encetarà després del tancament de la temporada d'esquí per no interferir en l'activitat empresarial de la vila, servirà per comunicar a cada establiment les mancances detectades i, en la tercera, es comprovarà que aquests establiments s'hagin adequat a la normativa. Als que no ho hagin fet, en principi la voluntat seria la d’obrir expedients sancionadors i imposar, seguint el procés escaient, les multes que fixa la legislació.

Comentaris

Trending