La ‘llei del preu mínim’ obligarà a apujar el preu de la majoria de marques de tabac ‘low cost’

El Govern aprova un projecte legislatiu que fixa el diferencial màxim respecte d’Espanya en un 35% i que dissenyarà una graella a partir, en gran mesura, de les tarifes actuals

Cartrons de tabac en un establiment.
Cartrons de tabac en un establiment. ARXIU
Si la llei que regula els preus mínims del tabac s’acaba aprovant al Consell General tal i com la preveu el Govern després de parlar-ne amb el sector -tant la indústria com el gros dels comerciants-, moltes de les marques ‘low cost’ hauran d’incrementar els seus preus. El projecte de llei fixa que el diferencial de preus no podrà superar el 35% respecte d’Espanya. Una comissió específica formada per dos tècnics de Govern i un representant dels fabricants i un altre de la Cambra de Comerç s’encarregaran d’elaborar la graella inicial a partir de les tarifes actuals. 

La mesura havia estat sol·licitada de forma pràcticament unànime pels fabricants tabaquers, que entenien que era una bona eina per demostrar el compromís del sector amb la lluita contra el frau. També ho entén així el Govern, que en paraules del seu ministre portaveu i responsable de Finances, Jordi Cinca, ha recordat que es tracta de combinar de la millor manera possible el combat del contraban amb el manteniment de la competitivitat del comerç del país. Cinca admet que “no és fàcil” establir quin mecanisme s’empra per fixar aquests preus mínims i ha explicat que els preus es fixaran “en base al diferencial d’avui dia amb el país menysdient”. És a dir, amb Espanya. 

En tot cas, ha afirmat, a partir d’aquí el diferencial es podrà mantenir o reduir. Però en cap cas no podrà augmentar. El fet que França hagi adoptat una política agressiva d’increment de preus no fa fàcil trobar l’equilibri, alhora que és des de París des d’on més s’està collant. L’equilibri d’un país de molt petita producció entre dos grans estats de preus tan dispars també és molt complicat, com ha remarcat Cinca, que ha insistit també en què es tracta d’una mesura més per combatre comportaments il·lícits.

“Les mesures tenen el ple suport de la indústria i un suport molt ampli en el sector comercial”, diu un Cinca que reconeix la dificultat de trobar un mecanisme regulador

“Les mesures tenen el ple suport de la indústria i un suport molt ampli en el sector comercial”, ha afirmat el ministre. “Hem procurat presentar-lo als comerciants més significatius quan a volum de venda; possiblement hem parlat amb qui representa el 70 o 80% de la venda de tabac”, segons Cinca. El ministre també ha explicat que “abans s’ha presentat a tots els grups parlamentaris; hem compartit el contingut perquè som conscients que parlem d’un producte central de l’economia andorrana i convé fer els esforços perquè coneguin la voluntat, la raó de ser de la llei i el seu contingut, de la mateixa manera que s’ha fet amb el sector implicat”. El text legislatiu es presentarà per la via d’urgència amb la clara voluntat que s’aprovi, sí o sí, abans no acabi la legislatura.

A l’hora d’establir els preus mínims, el projecte de llei preveu que s’ha de tenir en compte la preservació d’un marge competitiu en tots els productes en relació amb el país veí amb qui sigui menor el diferencial de preu. El percentatge s’ha situat en un 35%. Hi ha molts productes tabaquers respecte dels quals el diferencial actualment ja està per sota. I no vol dir que ara de cop i volta hi hagi un increment. També s’ha deixat clar que la fixació del preu mínim no condicionarà, en res, la política tributària del Govern. És a dir, l’oscil·lació de les taxes i impostos anirà per una altra via

El projecte de llei prohibeix accions de promoció per vendre els productes del tabac per sota dels preus mínims i fixa sancions que poden arribar a comportar la retirada de la llicència comercial

El projecte de llei també preveu que els preus mínims es modifiquin quan es produeixi un augment de preu en el país veí que hi hagi el diferencial més baix. En aquests casos, el Govern aprovarà la modificació mitjançant un decret. Els fabricants o importadors també poden sol·licitar modificacions de preu. Ho hauran de fer amb temps suficient -uns deu dies- i l’executiu haurà de comprovar que no se superen els llindars establerts. Les graelles de preus hauran de ser publicades sempre al BOPA. 

Igualment, el text prohibeix accions de promoció per vendre els productes del tabac per sota dels preus mínims. A més, estableix que les promocions associades a productes del tabac no poden incloure productes amb un valor superior al 5% dels productes del tabac promocionats. Òbviament, no es podrà vendre per sota del preu establert ni vendre tabac que no figuri en la llista publicada. En el cas que es volgués vendre un tabac no contemplat caldria equiparar-lo a un de similar naturalesa. La llei preveu fixar sancions, greus i molt greus, que poden comportar multes d’entre 1.201 i 60.000 euros, i que poden suposar, també, la retirada de la llicència necessària per poder vendre tabac.

Comentaris (1)

Trending