La Justícia admet que el Govern no ha desplegat correctament el Codi de duana però nega als duaners el 20% de les sancions

Comentaris

Agents de duana en una formació.
Agents de duana en una formació. ARXIU

Els tribunals consideren que el Govern -no pas únicament l’actual, tots els que han passat per l’edifici administratiu d’ençà de l’aprovació del Codi de duana- no ha actuat degudament a l’hora de desenvolupar el reglament que havia de definir les condicions per distribuir el 20% de les sancions imposades pel departament i que havia de redundar, segons la llei, “com a incentiu i complement de finançament de la jubilació i de les millors socials dels funcionaris de duana”. I com que no hi ha el reglament en qüestió, el dret no s’ha consolidat i, per tant, els duaners no poden mantenir que han patit un perjudici cert.

Així ho estableix la sala administrativa del Tribunal Superior (TS) en una sentència que resol el recurs presentat per dos agents de la duana contra el veredicte de primera instància emès per la Batllia fa més d’un any. De fet, deixa clar el tribunal que els dos agents estan legitimats per dur a terme la reclamació. Però a títol individual. No pas en representació col·lectiva i amb la pretensió que “s’aboni al conjunt de funcionaris i funcionaris jubilats del cos de duana les quantitats reclamades”. També ve a dir el tribunal que no cal quantificar el que suposaria aquell 20% de les sancions imposades d’ençà que la llei és en vigor. El Govern ja hauria aportat un càlcul en fase administrativa i judicial.

Quan entra en el fons de la qüestió, i seguint els criteris ja emprats en primera instància, el Superior considera que el fet que l’executiu no desenvolupés l’article 14.4 del Codi de duana en un termini màxim dels sis mesos posteriors a la seva promulgació (la llei és del 2004) “constitueix una il·legalitat susceptible de generar responsabilitat administrativa” però “no es pot considerar que existeixi en aquest cas un perjudici cert” atès que l’article de la llei pròpiament dit “no crea de forma directa i immediata una prestació en benefici del conjunt dels funcionaris del cos de duana”.


El recent pronunciament del Tribunal Superior deriva d'una demanda feta pels funcionaris l'estiu del 2014, enmig de l'onada de retallades aplicades per DA als treballadors públics


Mantenen els magistrats de la sala administrativa del TS que la llei es limita a “establir que el 20% de l’import de les sancions en matèria duanera es destinarà a l’incentiu i complement de finançament de la jubilació i de millores socials d’aquells funcionaris. És el reglament de desenvolupament qui ha de regular les condicions d’aplicació d’aquests beneficis”. I aquest reglament no s’ha elaborat mai. I com que no hi ha reglamentació “resulta impossible determinar si els agents haguessin pogut o no beneficiar-se dels incentiu i millores que preveu l’article 14.4 del Codi de duana”.

“En conseqüència -continua dient la sentència recentment dictada-, resulta improcedent condemnar l’administració al repartiment indiscriminat d’aquestes quantitats entre el conjunt de funcionaris i de funcionaris jubilats del cos de duana, com sol·licita la demanda”. Seguint el pronunciament ja fixat per la Batllia, el TS diu que “hauria estat legítim que els demandants pretenguessin que es condemnés el Govern a realitzar el desenvolupament reglamentari de la previsió legal, però no a sol·licitar el pagament immediat d’unes quantitats a les que no consta que tinguessin un dret consolidat”.

Per tant, ni se’ls atorga les quantitats que reclamaven, ni col·lectivament ni individualment, ni es condemna l’executiu a desenvolupar reglamentàriament la previsió legislativa que fa uns tretze anys que hauria d’haver estat feta. El pronunciament ara ferm i definitiu deriva d’una demanda feta pels duaners l’estiu del 2014, quan veient, el col·lectiu, les retallades que l’executiu de DA estava aplicant a la Funció Pública, els agents de duana van decidir reclamar el que consideraven que els pertocava i que mai no s’havia posat en pràctica. El Govern, però, es va escudar dient, per exemple, que als duaners jubilats mai no els havia mancat percebre ni un cèntim d’euro de la seva jubilació i, en conseqüència, és que s’estava fent el que pertocava.

Comentaris

Trending