La despesa pública en salut arriba als 127 milions d'euros

L'augment en 0,6 milions d'euros en el finançament del Govern a la CASS provoca un increment del 2,9%

-
-
La despesa pública en salut se situa en 127,7 milions d’euros l’any 2018, quantitat que representa un increment del  2,9% respecte a l’any 2017. Aquesta xifra representa el 29,4% del pressupost total de Govern (sense comptar ni els actius ni els passius financers), sis dècimes menys en relació a l’exercici anterior, mentre que la despesa per càpita assoleix els 1.677 euros envers els 1.660 euros que representava l’any 2017.

La tendència de creixement de la despesa pública en salut s'observa de forma continuada des de l'any 2013, com succeix en els països de l'entorn. Aquest increment s'explica per l'augment en 0,6 milions d'euros en el finançament del Govern a la CASS pel dèficit de la branca general. També s'ha incrementa en 2,1 milions d’euros la subvenció al SAAS. El motiu és una reclassificació de centres de cost d´atenció primària i hospitalària en el principal provisor sanitari del país.

Finalment, s'ha registrat un increment total de les despeses de transferències als assegurats i famílies per prestacions de la branca general de la CASS per 1,8 milions d’euros, tot i havent deduït la part d´ingrés imputable a Govern.  Per contra, la disminució de les transferències de capital venen motivades per la inversió feta l’any anterior d’un milió d’euros a la Residència Albó. Aquesta inversió puntual durant l´any 2017 explica la davallada d´aquesta partida durant l´any 2018.

Les dades han estat difoses aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern i és un recull de les generades pels diferents departaments de Govern que generen despeses relacionades amb la salut pública, com són la secretaria d’Estat de Salut, el departament d’Afers Socials i el departament d’Ordenament Territorial, així com les dades generades per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) en la seva branca general i pel Servei Andorrà d’Assistència Sanitària (SAAS), recollides en la seves liquidacions pressupostàries anyals

Comentaris

Trending