La construcció va impulsar l'economia el segon semestre del 2019

L'informe de conjuntura de la Cambra destaca el repunt del sector hoteler amb un augment de la facturació

-
-
L'enquesta de conjuntura de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis del segon semestre del 2019 mostra un balanç positiu, amb una evolució dels negocis que va anar de menys a més al llarg de l’any. Es confirma que l’economia andorrana va continuar prolongant l’etapa de creixement econòmic que es va iniciar el 2014, amb un ritme expansiu de l’activitat que es va mantenir dintre d’uns nivells moderats, en la línia dels exercicis anteriors. Des d’una perspectiva sectorial, el creixement econòmic  va estar impulsat fonamentalment per la construcció.

L'informe destaca el bon comportament de les activitats més directament vinculades al turisme. La indústria va mostrar una tònica de millora més continguda, en línia amb una evolució encara feble de l’activitat. En concret, l’anàlisi per sectors indica que l’any 2019, la construcció va mantenir un ritme d’expansió notable,si bé menor que el registrat el 2018, en coherència amb l’assoliment progressiu d’uns nivells d’activitat més normalitzats. Les empreses constructores que van col·laborar amb l’enquesta de conjuntura van indicar un augment mitjà de la xifra de negocis del 4,9%, una taxa que tot i ser encara significativa, se situa molt per sota de la mitjana dels darrers dos anys (8,2%).

Les indústries van assenyalar un alentiment del ritme d’activitat respecte a l’any anterior

A més, aquest dinamisme elevat de l’activitat constructora es va continuar reflectint en el mercat laboral, amb un increment més intens de l’ocupació de personal en el sector. Pel que fa a la indústria, les dades d’activitat i de confiança del sector no van ser tan positives, i indicaven que la recuperació de l’activitat es va mostrar molt continguda i dèbil. Les empreses industrials van assenyalar un alentiment del ritme d’activitat respecte a l’any anterior, que es va traduir en una caiguda de la xifra de negocis del 0,5% de mitjana –en contrast amb l’increment registrat l’any 2018 ( 2,2%), si bé l’ocupació de personal encara va seguir registrant un augment moderat.

El sector hoteler, afavorit pel comportament positiu de les entrades de turistes, va registrar un lleuger repunt del ritme d’activitat en relació amb l’any anterior. En concret, els hotels van assenyalar un increment interanual de la facturació de l’1,6% de mitjana –davant de la davallada del 2,2% de l’any 2018–, i un augment moderat dels nivells d’ocupació de personal. El comerç minorista també va presentar lleus signes de millora i va mostrar, en conjunt, un comportament més estabilitzat, però amb uns registres d’activitat que es van mantenir encara molt discrets.

El comerç minorista també va presentar lleus signes de millora

Així, els comerciants van assenyalar una disminució interanual. Per part seva, el comerç minorista també va presentar lleus signes de millora i va mostrar, en conjunt, un comportament més estabilitzat, però amb uns registres d’activitat que es van mantenir encara molt discrets. Així, els comerciants van assenyalar una disminució interanual  mitjana de la facturació per establiment del 0,7%, un descens bastant inferior al -3,4% registrat l’any 2018, que va anar acompanyada d’una evolució més positiva de l’ocupació en el sector.

El 2019, cal posar en relleu el fet que molts establiments comercials del Pas de la Casa van patir l’impacte negatiu del tancament i les restriccions dels accessos amb França durant 18 dies, a conseqüència tant de la neu com de l’esllavissada que hi va haver a l’abril. En aquest sentit, els resultats detallats del Pas de la Casa indiquen una disminució de la facturació per establiment del 17,4% de mitjana, una taxa de caiguda molt superior a la del conjunt del país.

Les empreses es van mostrar menys dinàmiques a l’hora d’invertir

En termes globals, la millora del’activitat econòmica es va traduir en un increment força general de les necessitats d’inversió, que va ser molt apreciable en el sector de la construcció i, sobretot, en les branques de serveis, principalment, en l’hoteleria, en què es va advertir una clara acceleració del ritme inversor de les empreses en relació amb un any enrere.  En canvi, en la indústria les empreses es van mostrar menys dinàmiques a l’hora d’invertir i van indicar uns plans d’inversió molt reduïts. La majoria dels principals indicadors quantitatius de l’any 2019 confirmen aquesta evolució positiva però moderada de l’activitat econòmica que apunten les enquestes de clima empresarial.

Comentaris

Trending