La comissió d'investigació del 'cas BPA' reclama a l'AREB informació sobre la valoració

Comentaris

La comissió d\'investigació del \'cas BPA\' reclama a l\'AREB informació sobre la valoració
La comissió d\'investigació del \'cas BPA\' reclama a l\'AREB informació sobre la valoració
La comissió parlamentària especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, coneguda més popularment com a comissió d’investigació del ‘cas BPA’, ha sol·licitat tot un seguit d’informació tant a l’Agència estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) com a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) i a la Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAnd). L’objectiu últim dels integrants de l’ens parlamentari creat expressament arran de la crisi de Banca Privada d’Andorra (BPA) és tenir més detalls per saber tant què va portar al daltabaix del banc com per conèixer de primera mà què s’està fent. Entre altres coses, es reclama a l’AREB tota la documentació que ha tingut en compte per valorar BPA. O se sol·licita a la UIF que aporti totes les comunicacions que ha mantingut amb la FinCEN. També es vol saber el cost dels treballs que està duent a terme PricewaterhouseCooper’s (PwC) o els informes que hi hagi i que avalin la intervenció que al seu dia va fer l’INAF de l’entitat amb seu central a l’avinguda Carlemany. La comissió, presidida pel màxim responsable del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, que és qui signa les peticions d’informació, ha enviat tres cartes diferents al síndic general, Vicenç Mateu, per tal que, seguint els conductes parlamentaris escaients, es tramiti la documentació requerida. Les demandes s’emparen en l’article 49 a) del reglament del Consell General (“Les Comissions, a través del Síndic General poden: a) demanar al Govern i a qualsevol altra autoritat o funcionari públic la informació i documentació que considerin necessària per a la realització de llur tasca, que els haurà d'ésser facilitada”) i requereixen la informació que es creu escaient al president del consell d’administració de l’AREB, Albert Hinojosa; al president del consell d’administració de l’INAF, Raül González; i al cap de la UIFAnd, Carles Fiñana. En total es formulen vint peticions diferents d’informació. A l’AREB · Còpia dels informes realitzats o encomanats per l’AREB, que han estat utilitzats per valorar, respectivament, els escenaris de liquidació i resolució de Banca Privada d’Andorra SA (BPA SA). · Cost total de l’auditoria de comptes, elaborada per PricewaterhouseCooper’s (PwC) a BPA SA, quan estigui en disposició d’oferir-lo, i en detriment d’aquesta xifra, cost del treball realitzat fins a la data i estimació del cost total previst. A la UIFAnd · La memòria d’activitats de la UIFAnd corresponent a l’any 2014. · Còpia dels informes inicial i de seguiment no públics relatius a la quarta avaluació del MONEYVAL sobre Andorra, elaborats durant els anys 2014 i 2015 per aquesta institució. · Còpia dels informes que la UIFAnd, directament o a través del Govern d’Andorra, ha tramès al MONEYVAL per tal d’explicar l’evolució d’Andorra en la quarta avaluació citada en l’epígraf precedent, i sobre els quals el MONEYVAL elabora els respectius informes de seguiment. · Còpia dels comunicats tècnics, ja sigui de caràcter públic o no, enviats a les entitats bancàries des de l’any 2006, relatius a la prevenció de blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme. · Còpia dels informes d’auditoria externa independent, complementaris, en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, realitzats des de l’any 2010 a l’entitat Banca Privada d’Andorra SA (BPA SA). · Còpia dels informes de recomanacions realitzats per la UIFAnd a l’entitat BPA SA en base als informes d’auditoria complementaris ressenyats en l’epígraf precedent. · Còpia de les actes de la comissió permanent de prevenció del blanqueig i el finançament del terrorisme, des de la seva creació. · La relació d’inspeccions, d’expedients incoats i de sancions imposades per la UIFAnd des del 2010 a entitats financeres. · La relació de comunicacions cursades entre la UIFAnd i el Govern vinculades amb casos de blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme i relacionats amb BPA, des de l’any 2010. · La relació de comunicacions cursades entre la UIFAnd i el FinCEN. · Còpia de la nota/informe tramès per la UIFAnd al Govern, derivada de la nota verbal tramesa pel consolat dels Estats Units a Barcelona l’agost del 2014 en relació amb el sector financer andorrà. · Còpia del model de formulari de ‘coneixement de client’ (KYC) que facilita la UIFAnd i còpia del model de formulari de ‘coneixement de client’ (KYC) qua utilitza l’empresa PricewaterhouseCooper’s (PwC) en la revisió de comptes que està realitzant a BPA. A l’INAF · Còpia de la presentació en Powerpoint realitzada en el marc de la compareixença de l’INAF, de data 22 de juliol del 2015, davant la Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera del Consell General, així com la documentació que hi donava suport. · Còpia dels comunicats i normes tècniques, comunicacions i recomanacions, ja siguin de caràcter públic o no, enviats a les entitats bancàries des de l’any 2006, relatius a la prevenció de blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament de terrorisme. · La relació de les inspeccions realitzades per l’INAF a entitats sotmeses a la seva supervisió des de l’any 2006, especificant quantes s’han efectuat a Banca Privada d’Andorra i, en el seu cas, indicant si alguna d’aquestes inspeccions ha estat iniciada arrel de l’aparició d’una informació periodística. En aquest últim cas, indicar la informació periodística concreta que ha motivat la inspecció. · Còpia de les comunicacions cursades entre l’INAF i el Govern en relació amb la regulació i supervisió del sector de les assegurances a Andorra. · La relació d’expedients incoats per l’INAF a entitats bancàries, des de l’any 2006, en matèria de prevenció de blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme. · Còpia de la documentació que avali el procés d’intervenció, per part de l’INAF, de l’entitat Banca Privada d’Andorra (BPA) arran de la nota emesa pel FinCEN el passat mes de març.

Comentaris

Trending