La CASS va pagar 105 milions en pensions el 2019

Els assalariats augmenten un 3,4% i els pensionistes un 4,9%

-
-
El Consell d'Administració de la CASS, reunit aquest dimarts, ha aprovat els estats financers i la liquidació de comptes del 2019. Les despeses de la branca de jubilacions són un 9% més elevades que el 2018. Per pensions contributives les despeses van ser un 9,1% més altes, arribant als 100,2 milions d’euros. Les despeses de pensions no contributives van ser de 4,8 milions d’euros, el mateix import ingressat per transferències del Govern, un 6,5% més que el 2018.​​​​​​

A la branca de jubilació, els ingressos van créixer un 3,6% i per cotitzacions d’assalariats i treballadors per compte propi es van ingressar 1239,4 milions d’euros.  El total dels ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) van ser 4 milions.

La taxa de dependència al desembre és de 3,65 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació

En aquesta branca,  l’augment del nombre de pensionistes en relació al 2018 ha estat del 4,9%, havent-se registrat 13.650 pensionistes al desembre: 12.033 pensionistes de jubilació i 37 capitals de jubilació; 3.138 pensionistes de viduïtat de les quals 79 de temporals. La taxa de dependència al mes de desembre és de 3,65 assegurats actius  per cada pensionista de la branca jubilació; un 2,1% inferior al desembre de 2018.

Les cotitzacions de la branca general, s’incrementen un 3,9% els ingressos per cotitzacions d’assalariats i comptes propis respecte l’any 2018 i sumen 120,4 milions d’euros. Els ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes) sumen 10,5 milions.

Les despeses de prestacions de la branca general augmenten un 7,1%

En relació a les despeses de prestacions de la branca general, aquestes augmenten un 7,1% respecte l’any anterior. Les despeses de prestacions sanitàries són 101 milions d’euros, és a dir 5,5% respecte l’any 2018, i les despeses de prestacions econòmiques (baixes, pensions d’invalidesa i pensions d’orfenesa) sumen 60,1 milions d’euros, és a dir 10,1% respecte l’any 2018.

El nombre d’assalariats, per la seva part, ha crescut perquè en relació als 2018 hi ha un augment del 3,4%. També augmenta el nombre de cotitzants per compte propi que el mes de desembre són 6.576, un 2,1% més dels que constaven registrats al mateix periode de l'any 2018. Pel que fa al nombre  d’assegurats indirectes se situa en les 17.150 persones;  el de pensionistes a càrrec de la branca general es manté estable en relació al 2018, amb 2.664 pensionistes al desembre: 2.332 pensionistes d’invalidesa, 331 pensionistes d’orfenesa i 1 pensions de reversió d’ascendents.

 

 

Comentaris

Trending