Els propietaris d’Assegurances Generals recorren contra la fallida

La família Calvó presenta cinc accions judicials davant la sala civil del Superior tot al·legant que l’asseguradora era solvent en el moment de la intervenció i denunciant greus errors del regulador

L'asseguradora està situada al carrer Sant Salvador d'Andorra la Vella.
L'asseguradora està situada al carrer Sant Salvador d'Andorra la Vella. Toni Solanelles

Els propietaris i destituïts administradors d’Assegurances Generals, la família Calvó, ha presentat aquest matí davant la sala civil del Tribunal Superior fins a cinc recursos diferents que, en essència, el que pretenen és atacar la fallida tot denunciant els greus errors que al seu entendre ha comès l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) i altres institucions intervinents en el cas i acreditant que la companyia era solvent i tenia liquiditat suficient en el moment de la intervenció.

L’asseguradora, que estava sent objecte d’anàlisi pel regulador financer des de feia temps, va ser finalment intervinguda el 16 d’agost, enmig d’un pont, i l’AFA va situar al capdavant de la companyia com a administrador especial el controvertit consultor del sector assegurador alhora que agent d’assegurances i prescriptor, entre altres coses, Jordi Torrellas. Ell va ser qui el 17 d’octubre passat va sol·licitar la fallida de l’empresa, una fallida que va ser acordada per la Batllia encara no quaranta dies després, el 26 de novembre. Justament, la celeritat en què es va voler ‘tancar’ tot plegat és una de les consideracions que es posa de relleu en el recurs contra la fallida, segons que han assegurat fonts judicials.

-

Relacionat

La Batllia oficialitza la fallida d’Assegurances Generals

A banda del recurs principal, per dir-ho d’aquesta manera, contra la fallida. La resta d’accions judicials formulades aquest dilluns tenen a veure amb la cessió de les carteres, els peritatges dels immobles, la no renovació de contractes, i les actuacions que l’administració especial ha anat adoptant en relació amb els fons de garantia. Els escrits presentats, algun d’ells força voluminós, van acompanyats, a més a més, segons que han explicat les fonts jurídiques consultades, per un informe forense elaborat per una de les grans consultores internacionals del sector sobre la situació de la solvència i la liquiditat d’Assegurances Generals a 31 de desembre del 2018 i a 15 de setembre del 2019.

Els escrits legals es reforcen amb un informe forense d'una important consultora internacional que manté que un mes després de la intervenció de l'asseguradora, el seu patrimoni net era d'uns 18 milions d'euros

Entre d’altres qüestions, els propietaris i destituïts administradors de l’asseguradora posen de relleu la celeritat amb què s’han adoptat les decisions, com si formessin part d’una maniobra orquestrada, i consideren que no es complien, entre altres coses, els requisits establerts en la llei de cessacions de pagament i fallides, atès que mantenen, en base en l’informe esmentat, que la companyia disposava d’un patrimoni net de 18 milions d’euros, que consideren molt superior a allò de què disposen la majoria d’asseguradores del país. Sempre segons les fonts consultades i els documents aportats al tribunal, la família Calvó manté que Assegurances Generals tenia liquiditat a curt termini alhora que estaven en disposició de pagar en breu -i segons els recurrents l’autoritat judicial n’estava al corrent- els pocs deutes exigibles que s’havien judicialitzat.

Del conjunt dels escrits presentats davant la sala civil del Tribunal Superior, en ressurt, per exemple, que diferents institucions que han participat en el procés d’intervenció i posterior administració de la companyia asseguradora haurien comès, a parer dels recurrents, greus errades, alguna d’elles molt clamorosa, i entre altres coses, per exemple, en relació amb la selecció de la norma a aplicar en el cas d’autes. Més enllà de la celeritat sorprenent amb la qual tant l’administració especial com la Batllia han actuat en aquest cas, la propietat d’Assegurances Generals també denuncia les decisions adoptades per Torrellas contra, segons els recurrents, els interessos de la pròpia companyia administrada i buscant, amb dol o sense, penalitzar-la.

-

Relacionat

A partir de l’1 de desembre Assegurances Generals no renovarà cap més pòlissa

Així, en els recursos es posa de manifest, entre altres coses, el perjudici que hauria causat per al balanç d’Assegurances Generals la decisió de no renovar centenars de pòlisses dels clients, impedint així a la companyia la generació d’ingressos, i també l’anòmala situació, a parer dels recurrents, que hauria suposat el traspàs de totes les carteres cap a altres asseguradores, causant dos efectes nocius, almenys, segons la família Calvó. D’una banda, no buscant la maximització dels beneficis a favor d’Assegurances Generals i, de l’altra, no tenint en consideració la voluntat dels clients, als quals no se’ls va deixar poder escollir en cap moment amb quina companyia volien contractar els seus productes asseguradors en el cas que fos del tot impossible poder mantenir les pòlisses en la companyia que ells lliurement havien escollit al seu dia.

Comentaris (3)

Trending