El Constitucional avala el sistema de càlcul que empra la mútua dels funcionaris en cas de baixa

Dos bombers han plantejat fins a les últimes conseqüències que es permeti cotitzar en el mecanisme de cobertura funcionarial per la totalitat del sou, inclosos tots els conceptes retributius

Una imatge de l'edifici administratiu de Govern.
Una imatge de l'edifici administratiu de Govern. Toni Solanelles

El Tribunal Constitucional (TC) avala el sistema de càlcul que utilitza la mútua de què disposen els funcionaris de l’administració central en cas que es posin de baixa per malaltia. L’aval arriba amb la desestimació per part de l’Alt tribunal d’un recurs d’empara presentat per dos bombers. Consideren que les sentències hagudes prèviament són correctes i degudament argumentades. I tanquen la porta a la reclamació dels funcionaris, que van recórrer de forma individual però amb suport sindical.

En essència, el que es demana especialment des dels cossos especials, que tenen conceptes retributius molt diferents als de l’administració general, és que la mútua permeti cotitzar per la totalitat de capítols que composen la nòmina del funcionari, estigui en el departament que estigui i tingui els complements que sigui. La mútua només permet cotitzar per després ser compensat si mai s’està malalt per un número de complements retributius específics i concrets. Hi ha una llista tancada.

D’aquesta manera, els bombers, per exemple, es troben que la seva nòmina la pot configurar al cap del mes un complement pel qual no es cotitza a la mútua. Per tant, mentre la CASS sí que fa la seva aportació per la totalitat dels diners percebuts amb anterioritat, la cobertura que ha de fer la mútua només té en compte aquells capítols pels quals s’ha cotitzat. D’aquesta forma, alguns funcionaris mai no acaben de percebre, normalment, la totalitat del salari perquè hi ha conceptes que la mútua no cobreix.

És un debat que ve de lluny. Els tribunals, tot defensant que els càlculs s’han fet bé, diuen entre altres coses que els recurrents han arribat a plantejar una modificació del reglament regulador del funcionament de la mútua, una cosa que és totalment certa i que sembla, aparentment, que alguns dels sindicats de l’administració tornaran a posar damunt de la taula. En tot cas, la reivindicació portada fins al Tribunal Constitucional de cap de les maneres no arribarà a Estrasburg.

Comentaris (5)

Trending