Consell, advocats i UdA participen en una iniciativa que fomenta l’ús del català en l’àmbit del Dret

El portal compendium.cat, unifica més de 700 recursos i es posa a disposició de tots els operadors jurídics

Acte de presentació de Conpendium, la setmana passada a Lleida.
Acte de presentació de Conpendium, la setmana passada a Lleida. CONPENDIUM.CAT

El portal de llenguatge jurídic català, Compendium.cat, unifica més de 700 recursos per fomentar l’ús del català en l’àmbit del dret i que es posa a disposició de tots els operadors jurídics, així com dels professionals de la llengua i de la ciutadania en general, per promoure l’ús del català a la justícia i en els diferents àmbits socials. Un total de divuit institucions i entitats catalanes i andorranes, liderades pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb la col·laboració dels departaments de Justícia i de Cultura de la Generalitat, promouen la creació d’aquest nou web.

El portal permetrà fomentar l’ús i la qualitat del llenguatge jurídic català, contribuir a pal·liar els problemes que té el panorama documental d’aquest llenguatge i visibilitzar i rendibilitzar molts dels recursos que actualment es troben dispersos en diferents webs institucionals.

Les institucions i entitats catalanes que hi participen són: el Consell de l’Advocacia Catalana, el Departament de Justícia, el Departament de Cultura, el Consell de Garanties Estatutàries, la Comissió Jurídica Assessora, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, el Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), la Universitat Pompeu Fabra, la Societat Catalana d'Estudis Jurídics filial de l’IEC, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Deganat dels Registradors de Catalunya, el Consell de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona i la Mútua de Previsió Social per a advocats Alter Mútua. També hi participen tres institucions del Principat d’Andorra: el Consell General, la Universitat d'Andorra i el Col·legi d'Advocats. Es tracta, però, d’un projecte obert al qual és previst que s’hi adhereixin altres institucions sensibles i compromeses amb l’impuls del català en l’àmbit del dret.

El Compendium.cat reuneix inicialment més de 700 recursos relacionats amb el llenguatge jurídic català i es preveu que durant el 2022 creixi en fins arribar a un miler de recursos i augmenti les funcionalitats que ofereix. S’hi poden consultar tot tipus de manuals de redacció i estil, apunts lingüístics sobre terminologia jurídica, diccionaris jurídics, manuals didàctics, models de documents, articles i apunts de blog, entre d’altres, publicats fins a la data d’avui.

A més, el web també ofereix models de documents jurídics i administratiusaixí com formularis jurídics pertanyents a diferents branques del dret (processal civil, penal, laboral, família, contenciós administratiu), formularis registrals, arbitrals, notarials i per a procuradors i, també, clàusules de derivació a la mediació, entre d’altres.

El portal va adreçat als professionals del dret (advocats, procuradors, notaris, registradors, graduats socials, jutges), els professionals de la llengua (correctors, traductors, docents de llenguatge jurídic) i el personal administratiu, d’àmbit públic o privat, que hagi de redactar documents jurídics i administratius. També fa servei a estudiants de llenguatge jurídic o dret, professors d’universitat, investigadors en els camps de la lingüística i la terminologia, així com a qualsevol persona interessada en aquest llenguatge.

Compendium.cat neix a l’àmbit de la recerca, concretament en el marc de la tesi doctoral  Llenguatge jurídic català: estat de la qüestió i propostes de futur , elaborada per la lingüista Anna Arnall Duch, doctora en lingüística, especialitzada en llenguatge jurídic català per la Universitat Pompeu Fabra, actual impulsora i responsable del portal Compendium.cat.

Comentaris

Trending