Aval judicial al concurs que va triar quinze caporals per a la policia el 2016

Una de les participants en el procés va qüestionar-ne diferents elements en ser considerada no apta una vegada realitzat la prova psicotècnica

La Justícia ha avalat el concurs de caporals de policia.
La Justícia ha avalat el concurs de caporals de policia. Toni Solanelles

Cinc anys llargs després, sis de fet després de la convocatòria, el concurs que hi va haver al cos de policia per triar quinze caporals -el primer cop que s’activava aquest grau al Principat- queda definitivament avalat per la Justícia. Confirmant en tots els extrems els pronunciaments de la Batllia, la sala administrativa del Tribunal Superior (TS) acaba de desestimar les pretensions d’una de les candidates en aquell procés, que en quedar-ne fora arran de la prova psicotècnica, en va qüestionar diversos elements.

L’aspirant a caporal que va quedar fora del concurs en ser considerada no apta en el test psicotècnic al·legava en essència quatre coses: que les bases del concurs no especificava els requisits necessaris per a la plaça; que es va fer repetir la prova psicotècnica a una part dels aspirants; que els tests no es van fer adequadament; i que no es va tenir en compte l’informe psicotècnic que la recurrent va aportar en el moment processal escaient.

La sala administrativa refusa totes les suposades deficiències al·legades per la candidata ‘expulsada’ del concurs. Ho fan confirmant els arguments de primera instància i, també, reiterant també el propi posicionament del TS davant altres resolucions ja adoptades per accions legals ja endegades per la mateixa agent recurrent. No va ser l’única candidata en qüestionar el concurs. Però l’altre aspirant no va portar tan enllà la demanda.

LA MOTIVACIÓ

Sobre el plec de bases i la manca de requisits, recorda el TS que tal i com va dir la Batllia, la convocatòria inicial es remetia a una informació posterior i “el complement a la circular 592/15 va precisar el perfil professional que es requeria per accedir a les places de caporal de policia, i que aquest es va publicar amb l’antelació necessària, de manera que els candidats en van poder tenir coneixement suficient”.

Quant a la repetició d’algunes proves, motiva la sala que la directora de l’empresa encarregada de la realització dels tests va garantir que “la repetició d’una d’aquestes proves va ser motivada pel fet que es van obtenir primerament uns resultats invàlids que no aportaven fiabilitat a la prova i que no permetien emetre conclusions sobre les respostes dels afectats”. “Aquesta repetició”, afegeix la sentència ara dictada, “va obeir a la necessitat de respectar els requisits que determina l’empresa elaboradora dels tests i de les proves d’avaluació, per tal d’arribar a una adequada correcció i interpretació d’aquestes proves”.

Per tant, els magistrats conclouen que “la repetició de la prova era necessària per arribar a una correcta valoració, i que aquest fet no ha comportat cap indefensió als interessats ni cap tractament diferencial entre els candidats, per la qual cosa s’ha de desestimar també aquest motiu d’impugnació”. També troba la sala, com ja va dir la Batllia inicialment, que “els tests oficials són idonis i han estat realitzats per personal expert”.

L’INFORME DE PART

Finalment, es refereix el TS al fet que l’informe de part presentat per la recurrent no va ser degudament tingut en compte. I es conclou que en el cas d’autes, no tenir en compte dit informe amb el contingut que té i les condicions amb què es va fer “no divergeix substancialment del resultat de la prova psicotècnica realitzada durant el procés selectiu”. Segons la resolució recentment dictada, “l’informe de part, a banda d’atribuir a la interessada una puntuació superior, no desvirtua les diferents consideracions de l’informe inicial, i a més recull característiques que són substancialment coincidents amb les que va constatar la prova psicotècnica”.

Dit més planerament, l’informe psicotècnic de part es va fer tres anys després d’aquell que va considerar no apta l’aspirant a caporal. I no diu pas que el primer estudi fos dolent. El que exposa l’informe és que amb tres anys, l’agent hauria evolucionat a millor. Hauria progressat adequadament gràcies a un treball personal i al pas del temps. Això no vol dir que tres anys enrere, la candidat fos apta. I com que la prova no estava mal feta, es tanca el cercle. I es valida definitivament el concurs.

Etiquetes

Comentaris (10)

Trending