Xoc entre els carcellers més novells i la direcció de la presó per un concurs intern de formadors

Els agents de les dues darreres promocions es queden sense cap possibilitat de poder assolir alguna de les places convocades perquè s’ha establert un temps mínim d’antiguitat que els deixa automàticament fora

Una imatge de l'accés al centre penitenciari.
Una imatge de l'accés al centre penitenciari. Toni Solanelles

Un concurs intern a Institucions Penitenciàries per proveir deu places de diferents formacions està causant una forta fractura entre la direcció i els carcellers més novells i, per tant, amb el darrer sindicat de funcionaris de la presó constituït. Els requisits d’antiguitat establerts per la direcció del cos penitenciari deixen sense cap possibilitat de poder-se presentar les dues darreres promocions de vigilants penitenciaris. Altra vola s’especula amb que es vol mirar d’afavorir un determinat sector del personal.

S’han posat a concurs  deu places per diferents formadors (un per intervenció, dos per negociació, dos per legislació, un en matèria d’incendis, dos per a primers auxilis i dos per a imatge corporativa). Quan es va aprovar la llei del cos penitenciari marcava que en un any s’havia de desenvolupar el reglament de carrera professional i allí s’especificaria els anys necessaris per cada promoció interna. Aquest reglament que es quasi més important que la pròpia llei no s’ha tocat encara i seguint l’establert, si no hi ha reglament, la direcció s’ha de regir per la llei de Funció Pública.

L’experiència pot arribar a suposar fins a un 60% de la nota del procés de selecció mentre que l’examen de coneixements a tot estirar computa, segons les fonts, un màxim del 20%

En el cas dels cossos especials s’hi diu que la direcció decidirà l’antiguitat necessària i en aquest cas s’ha decidit que cal una antiguitat mínima de cinc anys, temps que no porten al cos les darreres promocions. A més, l’experiència pot arribar a suposar fins a un 60% de la nota del procés de selecció mentre que l’examen de coneixements a tot estirar computa, segons les fonts, un màxim del 20%. La demanda tan elevada d’antiguitat es considera “incoherent” tenint en compte que s’està davant d’una promoció horitzontal i la llei de Funció Pública especifica que per una promoció vertical, que és més important sobre el paper, són tres anys d’antiguitat. En conseqüència, cinc per a una horitzontal, seguint el criteri exposat, seria manifestament exagerat.

A més, es dóna el cas que quan els agents més novells haurien demanat explicacions a la direcció, la resposta que haurien obtingut, més o menys, és que estan immersos en un cos jeràrquic. Però que si les places ofertes no s’ocupen totes, llavors ja se’ls obriran les portes. Aquesta resposta, segons algunes fons, encara hauria enrarit més l’ambient, atès que es considera que hi pot haver un altre cop una voluntat de facilitar llocs de cert interès -ara mateix no estan més remunerats, però sí que valen per donar més punts per a futures promocions de grau- a persones pròximes, d’una manera o altra, a la direcció. Alguns dels funcionaris que haurien mostrat interès per ocupar les places ara en joc són afiliats a l’SPA, que és manifestament sabut que és proper, actualment, a la direcció de la institució.

COSTOS

Una altra de les incoherències és la despesa que suposarà aquest procés. S’ha deixat clar en altres casos que hi ha d’haver màxima contenció pressupostària. En canvi, indiquen les fonts, la formació d’aquests formadors té un cost molt important atès que, si no hi ha canvis, en principi als seleccionats se’ls envia a França i a Madrid. Entre un lloc i un altre, s’estan un parell de mesos fora. Es dona el cas, que de totes les especialitats per a les quals es busquen ara formadors (que s’hauran de formar) ja tenen almenys un o dos experts en la matèria. És a dir, en un cas de contenció, a priori no seria una qüestió ja no d’extrema necessitat sinó ni tan sols de necessitat. De fet, segons les fonts, a la presó hi haurà més formadors que a la policia.

Comentaris (42)

Trending