La uniformitat dels bombers regulada per un nou reglament

Govern ha aprovat dos textos que afecten tant a la vestimenta, com a les divises, distintius d’identificació, recompenses i altres aspectes del Cos

Un grup de bombers després d'una intervenció.
Un grup de bombers després d'una intervenció.

Govern va aprovar, en la darrera sessió del Consell de Ministres, dos textos que regulen aspectes concrets del Cos de Bombers del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS). Concretament, el primer d’ells se centrarà en la uniformitat, les divises, els distintius d’identificació i les denominacions dels graus i les categories dels membres dels bombers. L’altre afecta les distincions, recompenses i gratificacions.

Pel que fa al text relatiu a la uniformitat, es destaca que és diferent segons les tasques i missions que desenvolupen els membres del DPEIS, i es classifica en uniforme d’intervenció o de parc; d’intervenció per especialitats; de gestió; esportiu; de gala i del Control Central Operatiu. Així mateix, respecte a les divises i distintius, es determina que els bombers que estan de servei i que vesteixen l’uniforme de gala o de treball duen les divises, que corresponen als escuts distintius, els de grau, categoria o funció, els d’antiguitat i de comandament.

També s’estableix reglamentàriament el fet que els membres dels bombers disposen d’un carnet professional i d’una placa-emblema, que són els distintius d’identificació personal. Com bé indica el seu nom, són personals i intransferibles. Alhora, també es crea i es defineix el carnet distintiu dels membres del Cos de Bombers jubilats.

D’altra banda, el text que regula el supòsit i les circumstàncies d’atorgament de les distincions, recompenses i gratificacions, determina que, amb la finalitat de reconèixer l’esforç, la dedicació i el lliurament en l’exercici de les seves funcions, el Govern pot atorgar diferents tipus de distincions. Concretament, la Medalla d’honor; de reconeixement als 15 anys de servei; als 25 anys de servei; als 30 anys de servei; estàtua de bronze; felicitació i menció honorífica.

Etiquetes

Comentaris

Trending