Proposta de comissar els vehicles d’aquells que cometin un delicte contra la seguretat en el trànsit

L’‘efecte Ferrariman’ porta els demòcrates a plantejar un canvi en el Codi penal per tal de poder requisar els cotxes i les motos o, com a mínim, per embargar-los mentre no es paguin les multes imposades

La conducció temerària es vol tipificar com a delicte.
La conducció temerària es vol tipificar com a delicte. ARXIU

Cometre un delicte contra la seguretat en el trànsit podria sortir més car en alguns mesos. O deixar sense vehicle a l’infractor. Això si avança la proposta del grup parlamentari demòcrata que defensa el comís dels automòbils en el cas que hi hagi una imprudència de rellevància penal. És clar que s’hauria de tenir en compte la gravetat del delicte. Però, en tot cas, sí que es proposa requisar el vehicle o, almenys embargar-lo, per assegurar que les multes que s’imposin s’acabin pagant.

Tot plegat és producte de l’efecte que està tenint el comportament de ‘Ferrariman’. Aprofitant els canvis que es plantegen en el marc de la denominada Llei òmnibus de la Justícia s’hi introduïa una esmena per canviar el Codi penal i considerar la conducció temerària estricta, sense necessitat de posar en perill la vida de ningú, un delicte penal. Ara, també via esmena, el conseller demòcrata Joan Carles Ramos promou un altre canvi al Codi penal per comissar els vehicles en tan què instruments per la comissió dels delictes contra la seguretat en el trànsit.

L’esmena en qüestió, si prosperés, comportaria que l’article 272 del Codi penal passés a ser el de comís del vehicle i suposaria que “en els delictes contra la seguretat en el trànsit de vehicles automòbils, el vehicle utilitzat s’ha de considerar l’instrument del delicte als efectes del que disposa l’article 70 i el tribunal ha de decretar el seu comís”. Ara bé, l’esmentat comís “no s’aplicarà quan resulti desproporcionat tenint en compte la gravetat del delicte i el valor actual del vehicle, que haurà d’acreditar degudament el conductor amb dictamen pericial. Però el conductor haurà de satisfer la totalitat de la pena econòmica o garantir-ne el pagament. En cas contrari, el vehicle quedarà embargat i segrestat fins a l’efectiu pagament”.

En certa forma, doncs, una alcoholèmia de rellevància penal que no sigui excessivament estrepitosa ni vagi associada a un accident de danys personals, no suposaria el comís del vehicle. Però sí que es podria arribar a embargar per assegurar que el conductor implicat, més enllà de la retirada del permís que se li imposi, pagui de forma efectiva la multa econòmica que s’estableixi.

Comentaris (17)

Trending