Multes més dures per les xarxes que promoguin la prostitució o creïn pornografia infantil

El text que farà il·legal la publicitat dels serveis sexuals també incrementarà les sancions per aquests delictes, a més de fer un primer pas perquè l’Estat sigui responsable subsidiari de les indemnitzacions per violència de gènere

Un anunci de prostitució.
Un anunci de prostitució.

El Codi Penal endurirà les multes econòmiques previstes per aquelles xarxes criminals que es dediquin a l’afavoriment de la prostitució o a la creació i distribució de pornografia infantil. Així ho estableix la modificació legislativa que s’aprovarà la setmana vinent al Consell General. El text també estableix un primer pas pel compliment d’una vella demanda del Consell d’Europa: que l’Estat estigui disposat a responsabilitzar-se de les indemnitzacions a les víctimes de violència domèstica si el maltractador no les pot assumir.

El parlament ja té a punt la modificació legislativa que farà il·legal la publicitat per qualsevol tipus de mitjà de la prostitució. La comissió d’Interior ha finalitzat el treball del text, que es votarà, si no passa res d’estrany, en la sessió de Consell General prevista per dijous vinent. Al projecte legislatiu se li ha afegit un enduriment de les multes previstes per als integrants de xarxes que es dediquin a la prostitució o a la creació de material de pornografia infantil.

La proposició de llei original ja afegia un apartat a l’article 151 del Codi Penal en el qual es deixava clar que hi haurà càstig per a qui “per qualsevol mitjà faci publicitat explícita o implícita de la prostitució d’altri”. En concret, 30.000 euros de multa o, si el benefici obtingut és superior, tres vegades més que aquest.

-

Relacionat

Prohibit publicitar serveis de prostitució 

A proposta dels grups Liberals i de Ciutadans Compromesos, s’han introduït dues modificacions més. En concret, relatives tant al delicte d’afavoriment de la prostitució com al de la utilització de menors o persones incapaces per crear pornografia. Aquests, a banda de la pena privativa de llibertat, també preveien sancions econòmiques, d’un màxim de 30.000 euros. Ara, aquest límit s’elimina.

Així, igual que amb la publicitat de la prostitució, s’estableix una multa de fins a 30.000 euros. Ara bé, si es demostra que el rèdit econòmic obtingut amb el delicte és superior a aquesta xifra, s’indica que el càstig podrà ser “fins al triple del benefici obtingut”. S’argumenta que aquesta xifra “en ocasions pot representar una minsa sanció en atenció al benefici econòmic obtingut; sobretot en cas de xarxes o grups organitzats”.  

Un altre canvi al text, en aquest cas, ve d’una esmena del grup socialdemòcrata. En concret, s’afegeix que l’Estat serà responsable civil subsidiari “en els casos de dones o persones que en l’àmbit domèstic hagin sofert greus danys contra la seva salut o la seva integritat física, quan el perjudici no estigui cobert per altres fonts, en particular l’autor del delicte, les assegurances, els serveis socials o els metges finançats per l’Estat”. Es tracta d’un primer pas complir el compromís d’aixecar la reserva de l’article 30.2 del conveni el Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència de gènere, conegut també com a conveni d’Istambul. El pacte entre els grups és completar el camí amb una llei a elaborar en els propers mesos.

Comentaris

Trending