Les facilitats per poder obtenir un permís per residir i estudiar al país ja són vigents

Amb un certificat del centre educatiu establert a Andorra i reconegut pel Govern que el sol·licitant de l’autorització té cobertes totes les despeses n’hi haurà prou a partir d’ara

Venir a residir al país per a estudiar-hi serà més fàcil.
Venir a residir al país per a estudiar-hi serà més fàcil. ARXIU

La flexibilització de les mesures, dels requisits, per poder obtenir una autorització de residència al país per venir-hi a estudiar sense en cap cas treballar ja són vigents. Les exigències que s’imposaven fins ara estaven frenant alguns estudiants a traslladar-se al Principat. La Universitat d’Andorra (Ud’A), per exemple, havia posat el crit al cel en alguna ocasió per aquest circumstància. Des d’ara, les condicions són molt més assequible.

Així ho contempla el nou reglament del Servei d’Immigració que és vigent des de divendres i que esdevé una mena de refosa de tots els canvis que s’han anat fent els darrers temps, entre els quals els referits al reagrupament familiar, que res té a veure amb el fet de poder venir a estudiar a Andorra. Fins ara s’exigia, per poder obtenir l’autorització de residència, que es presentessin tres butlletins de salari (dels tres mesos immediatament anteriors a la petició) i l’extracte de punts de la Seguretat Social o un certificat de solvència emès per un banc del país.

El reagrupament familiar serà més costós.

Relacionat

L’enduriment dels requisits econòmics per al reagrupament familiar ja és una realitat

Per tant, l’estudiant que volgués venir a cursar qualsevol formació al país hauria de tenir un lligam mínim i previ amb Andorra o caldria que tingués diners suficients ingressats en alguna entitat bancària andorrana. El nou requisit que s’imposa ara via el nou reglament del Servei d’Immigració, segons que es recull en el primer paràgraf de l’article 15 de l’esmentada normativa facilita moltíssim les coses. Això sí, el centre educatiu on vulgui cursar els estudis el sol·licitant haurà de fer una diligència mínima en relació al seu futur alumne.

I és que la flexibilització de les condicions imposa ara la necessitat d’adjuntar amb la sol·licitud del permís d’immigració per estudis en un establiment d’ensenyament radicat al Principat d’Andorra i reconegut pel Govern “un certificat emès per dita institució educativa segons el qual l’interessat tingui cobertes totes les seves despeses, tant educatives com de manutenció i d’allotjament, durant tota la vigència de l’autorització que sol·licita”.

Comentaris

Trending