Imposen una sanció de 440.000 euros a Andbank Espanya per “percebre incentius no permesos”

La CNMV espanyola creu que l’entitat d’origen andorrà ha comès una infracció molt greu en “no actuar en l’interès òptim dels seus clients”

-
-
La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), un dels reguladors del sistema financer espanyol, ha imposat una multa de 440.000 euros a Andbank Espanya per la comissió d’una infracció molt greu consistent, de forma general, en “no actuar en l’interès òptim dels seus clients i percebre incentius no permesos”. La multa es pot recórrer davant la Justícia. Tot i considerar infracció detectada com a molt greu, la quantitat dinerària imposada no és especialment alta, més aviat el contrari.

La sanció va ser acordada pel consell de la CNMA el 17 d’abril passat i va assolir fermesa administrativa el passat 1 de juny. Aquest dijous, finalment, l’ha publicada el Butlletí Oficial de l’Estat espanyol (BOE). En concret es publicita la imposició d’una sanció a Andbank Espanya “per la comissió d'una infracció molt greu tipificada en l'article 284.1 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, en relació amb l'article 208 del mateix text legal i amb l'article 59 del Reial Decret 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i de les altres entitats que presten serveis d'inversió, per no actuar en l'interès òptim dels seus clients i percebre incentius no permesos”

La quantia de 440.000 euros és anormalment baixa si es tenen en compte les sancions imposades per conceptes similars a d’altres entitats (CaixaBank, Sabadell o BBVA, per exemple). La resolució que imposa la sanció indicada “és ferma en via administrativa, sense perjudici de les potestats de revisió jurisdiccional que corresponen a la sala d’allò contenciós-administratiu de l'Audiència nacional, competent per conèixer dels recursos que en el seu cas s'hagin interposat o poguessin interposar”.

Etiquetes

Comentaris

Trending