Imposen una quarantena obligada de 15 dies qui torni a Andorra des de l’estranger

L’única excepció serà per a qui arribi per treballar en serveis essencials i qui hagi de fer el confinament es podrà acollir a la baixa per malaltia de la CASS

Comentaris

Qui vingui de l'estranger haurà de quedar-se quinze dies confinat a casa.
Qui vingui de l'estranger haurà de quedar-se quinze dies confinat a casa.

El Govern ha decretat que tota persona que retorni país des de l’estranger haurà de fer un període de quarantena de quinze dies naturals. Aquesta disposició serà d’obligat compliment amb l’excepció de qui hagi arribat a Andorra per treballar a serveis essencials. Qui hagi de fer aquest confinament obligat es podria acollir a la baixa laboral per malaltia comuna.

Així s’ha publicat aquest dilluns en un nou BOPA especial, on es posa en relleu que la crisi sanitària provocada pel coronavirus “avança a un ritme ràpid i imprevisible” com “ho evidencien l’elevat increment de les xifres de contagi en els països de l’entorn” així com el fet que “l’Organització Mundial de la Salut l’hagi qualificat de pandèmia”. Per tant, “cal extremar les mesures de prevenció i control i, per això, és necessari adoptar mesures excepcionals i transitòries amb l’objectiu d’evitar més contagis i un possible col·lapse del sistema sanitari”. Per a l’executiu, cal anticipar-se als esdeveniments, aprofitant l’experiència i les evidències que ens mostra el context internacional”.

Qui retorni al país ho haurà de comunicar al ministeri de Salut per via telemàtica; en cas d'incompliment, podrà ser sancionat

El text remarca que “no es pot descartar que les persones nacionals i residents que entren al país durant els dies de l’emergència sanitària hagin estat en contacte amb persones infectades pel coronavirus SARS-CoV-2 durant la seva estada a l’estranger”. Per tant, “cal adoptar mesures per evitar un possible contagi a la resta de ciutadans i es requereix el seu aïllament”. Es tracta d’unes mesures que “s’emmarquen dins del Protocol d’actuació davant de possibles casos de COVID-19”.

Per això, es decreta que “les persones nacionals i residents que retornin al país després d’una estada a l’estranger estan obligades a quedar-se confinades al domicili durant un període de quinze dies naturals”. L’única excepció seran les que “es desplacen a Andorra per treballar en serveis essencials”. En aquests casos, “es podran establir mesures de control sanitari adequades”.

Qui s’hagi de quedar aïllat, tal com estableix, l’apartat 3 de l’article 1 del decret estableix que es podrà beneficiar “de les prestacions econòmiques per a persones en situacions d’aïllament per motius epidemiològics” que es va adoptar a inicis de mes. És a dir, tindrà la baixa per malaltia comuna. També serà obligatori que qui torni al país des de l’estranger ho notifiqui al ministeri de Salut per via telemàtica.

També s’avisa que aquesta mesura “té la consideració de requeriment de l’autoritat sanitària”. Per tant, en cas d’incompliment, es podrà aplicar la sanció prevista a la Llei general de sanitat.

Comentaris (2)

Trending