Govern preveu promoure un canvi legal per la via de l’extrema urgència per solucionar el ‘cas Estañol’

L’executiu pretén aprovar el projecte de llei aquest dimecres i mirar que divendres mateix el Consell General el pugui avalar i així resoldre el bloqueig que viu el sector notarial

-
-
El Govern espera que entre aquesta setmana o a tot estirar la que ve quedi solucionat el denominat ‘cas Estañol’, el bloqueig que sofreix el protocol del notari que fa uns pocs mesos va cessar de les seves funcions. Això sí, la solució no serà efectiva fins a final d’aquest mes. Cal dur a terme una modificació legislativa que l’executiu està preparant per la via de l’extrema urgència. L’objectiu és aprovar aquest dimecres un projecte de llei que seria tramitat immediatament al Consell General per tal que divendres, si pot ser, sigui validat.

La clau de volta de tot plegat és que la Llei del Notariat vigent no regula explícitament cap supòsit de cessament que impliqui el lliurament a l’Arxiu General de Protocols sense supressió de la notaria, és a dir, no regula les causes de supressió d’una notaria. En l’actualitat, i aquest és el cas que afecta la notaria de Josep Estañol, una vegada cessat el titular del despatx, el protocol queda sota la custòdia del notari que el succeeix i mentre el notari que el succeeix no pren possessió del càrrec, la Cambra de Notaris designa un dels seus membres per fer-se càrrec provisionalment només i exclusivament de la custòdia del protocol, de tal manera que aquest no es pot gestionar i queda tancat i no s’hi pot incorporar cap altre document públic ni cap altre document.

La clau de volta de tot plegat és que la Llei del Notariat vigent no regula explícitament cap supòsit de cessament que impliqui el lliurament a l’Arxiu General de Protocols sense supressió de la notaria

Com que ara no hi ha cap notari successor previsible, perquè no és fins a mitjan d’aquest mes que no es tanca el termini perquè aspirants al càrrec presentin la seva candidatura i a partir d’aquí s’engegui un procés que pot durar un any i mig, doncs el protocol del notari Estañol està bloquejat. No s’hi pot incorporar res però tampoc no es pot usar cap dels documents que ell inclou i, per tant, aquelles operacions, que n’hi ha en espera, que estan pendents d’algun apunt o d’algun assentament o anotació que figuri en el ‘protocol Estañol’ no és accessible i, en conseqüència, l’operació en qüestió queda ajornada ‘sine die’, amb el perjudici que això està causant.

El text legal que s’està preparant, i que els grups parlamentaris ja haurien conegut i fins i tot s’hi estarien fent aportacions per mirar de resoldre algunes de les incongruències que presentava el projecte inicial, consta de nou articles que han de permetre superar el ‘cas Estañol’. Així, es preveu que el cessament d’un notari derivi en la supressió de la notaria. És a dir, es preveurà expressament que la causa d’incapacitat de naturalesa definitiva del notari, de manera que caldria incloure en el referit precepte aquesta causa de cessament definitiva, degudament acreditada, com a causa que comporti el lliurament del protocol a l’Arxiu General de protocols.

Aprofitant els canvis, que tenen com a origen primer i fonamental superar la situació actual de bloqueig en què es troba el servei públic notarial, s’inclouen aspectes per agilitar la formació inicial dels notaris i d’actualitzar els processos informatitzats de la documentació entre les notaries, la Cambra de Notaris i l’Arxiu General de protocols. I per definir amb tota mena de concreció per tal que no origini cap dubte què és el protocol notarial. Els canvis legals haurien d’entrar en vigor l’endemà mateix que el projecte de llei tramitat per la via de l’extrema urgència sigui publicat al BOPA.

Comentaris (3)

Trending