Ordenament preveu inversions de més de 44 milions pel 2020

La finalització de la seu de la justícia i la seu del COEX, la continuació de l’ampliació de l’escola andorrana de Santa Coloma o els treballs per garantir la seguretat a la Portalada són els projectes més destacats

Façana principal de la nova seu de la Justícia encara en construcció
Façana principal de la nova seu de la Justícia encara en construcció

El Govern preveu durant l’any 2020 destinar 44,42 milions d’euros a inversió pública directa. La xifra representa un increment si es compara a la que estava estimada per enguany i inclou la continuació o la finalització d’obres ja en curs com la nova seu de la justícia o l’edifici del COEX. A banda, també preveu transferir a diferents organismes públics 35 milions que també s’haurien de fer servir per a inversió.

Així queda reflectit en el projecte de pressupost que l’executiu ha tramitat al Consell General i al qual ha tingut accés Altaveu. Així, pel que fa al capítol d’inversió real, la previsió ascendeix a 44,42 milions, el que representa un 3,17% més que la que estava computada als comptes del 2019, que era de poc menys de 43. D’aquesta xifra, 25,24 es destinaran a inversió nova i 12,54 al que es coneix com a inversió de reposició. La major part dels projectes (76%) estan assignats al ministeri d’Ordenament Territorial.

Ja parlant de projectes concrets, el que suposarà una major quantitat de diners és la continuació de la reforma i ampliació del centre escolar de Santa Coloma, amb una previsió de 3,3 milions d’euros, que se suma a la inversió ja realitzada en anteriors exercicis -2,111 previstos al 2019-. Es tracta d’un projecte que encara requerirà una partida important, 1,35 milions, per l’any 2012.

Una altra partida important és la que es destinarà a seguir amb les obres del nou edifici del COEX, a la sortida encampadana del túnel de les Dos Valires. La infraestructura es dota de 2,5 milions i la previsió és que estigui finalitzat al llarg de l’any vinent. També s’ha d’acabar la nova seu de la justícia, amb una darrera partida d’1,9 milions que completaran els gairebé 24,5 que haurà costat l’edifici.

Pel que fa a projectes nous, cal destacar els 1,1 milions que es destinaran a començar l’ampliació del centre escolar de segona ensenyança d’Ordino. L’obra s’ha de completar el 2021 amb una altra partida estimada de mig milió.

Altres actuacions, ja habituals, són la campanya de pavimentació de carreteres amb un pressupost de 2,35 milions o les diferents obres per garantir la protecció de torrents i rius, amb una partida d’1,14. Menció a part mereix el projecte que s’engloba sota l’epígraf de refeccions, obra fàbriques i carreteres, que se centra a la conservació i reparacions de les infraestructures viàries ja existents. Pel 2020 es destinaran 2,84 milions, dels quals la gran majoria, prop de dos milions, serviran per a les actuacions que han de garantir definitivament la seguretat a la zona de la Portalada, afectada a l’agost per una greu esllavissada.

A banda de la inversió que realitzarà directament el Govern, el pressupost pel 2020 també inclou 35 milions d’euros que des de l’executiu es transferiran a altres organismes, justament per destinar-los a aquest capítol. Les partides més destacades són els 24 milions que s’enduran els set comuns, però també és destacable l’aportació al SAAS (3,7 milions).

Etiquetes

Comentaris (3)

Trending