Govern limita per decret l'augment indegut dels preus

La mesura té com a objectiu evitar l'especulació

-
-
El decret del Govern de mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 adverteix que per evitar l’especulació, cal que els establiments comercials i els altres que poden romandre oberts al públic no augmentin indegudament, i sense justificació de l’augment de costos de l’adquisició del producte, el preu de cap dels productes que tenen a la venda. Jover ha dit que "no volem que ningú s'aprofiti d'aquesta situació".

Jover ha destacat que "es reforçaran les inspeccions als comerços i es demana no promocionar productes que no siguin de primera necessitat ni alterar preus". El decret, publicat aquest dissabte al BOPA, assenyala que als negocis immobiliaris es podrà acudir només mitjançant cita prèvia. Pel que fa als serveis a domicili queden reduïts als productes de primera necessitat, com ara aliments, medicaments i combustibles per a calefacció.

Poden mantenir el servei a domicili els restaurants que l’ofereixen habitualment. A més, es consideren  serveis de primera necessitat tots els referents a seguretat, emergències, electricitat, aigua potable, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius o morts i l’Escorxador

També s'atorga un crèdit extraordinari al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per atendre les despeses extraordinàries generades per la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2.

Qualsevol incompliment d’aquestes mesures serà sancionat d’acord amb la legislació específica aplicable.

Comentaris (1)

Trending