Govern insisteix en què cal trobar la fórmula per implantar el vot electrònic

L’executiu emet un criteri favorable a la proposició de llei de transparència i accés a la informació pública però demana que a través d’aquesta normativa es reguli també la participació ciutadana

-
-
“El Govern insisteix a trobar una fórmula per implantar el vot electrònic, ja que seria una bona eina d’aproximació i facilitaria la participació ciutadana.” Aquesta és una de les ‘clàusules’ que inclou el criteri favorable emès per l’executiu en relació amb la proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació. El Govern creu que en alguns aspectes la normativa impulsada pels grups parlamentaris de la majoria hauria d’anar una mica més enllà i regular també la participació ciutadana.

De fet, en el criteri, el Govern proposa incloure un nou títol a la llei relatiu a l’esmentada participació ciutadana, que es refereix tant a tots els ciutadans del Principat com als andorrans que viuen fora del país. L’executiu es dóna nou mesos per reglamentar tot allò que tingui a veure amb aquesta qüestió. Més enllà d’aquests apunts, l’executiu es manifesta favorablement a una legislació que, en gran mesura, acaba suposant més traves que no facilitats per accedir a segons quin tipus de documentació i informació pública. 

L’executiu és partidari, com recull la proposta legislativa, “de registrar qualsevol declaració de classificació d’informació reservada d’Estat, i per aquest motiu considera que cal facilitar l’activitat parlamentària i donar-hi compliment”, però també demana que es concretin més certs aspectes que el text proposat per DA, Liberals i Ciutadans Compromesos (CC) tracta de manera molt genèrica. Com s’ha dit, el text imposa més pals a les rodes que no pas facilitats perquè la ciutadania pugui tenir un senzill accés a la informació pública.

La proposició legislativa està impulsada pels tres grups parlamentaris de la majoria i malgrat la seva denominació, imposa més traves que facilitats per accedir a segons quina informació i documentació

En general, “el Govern entén que aquesta proposició de llei qualificada avança substancialment en el reconeixement de drets i obligacions amb el doble objectiu de desenvolupar els valors democràtics, d’una banda, mitjançant la transparència i l’accés a la informació pública, i l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva i la participació ciutadana, de l’altra”. Reclama, s’ha dit, incloure la qüestió de la participació ciutadana -que “haurà d’apostar per un model híbrid, digital i presencial; s’han d’establir per reglament les diferents formes de participació, com són la iniciativa ciutadana, els processos participatius, els òrgans i els canals de participació, entre d’altres”- i pensar en la inclusió del vot electrònic.

Per a l’executiu, regulant les matèries que s’inclouen en la proposta perquè, per exemple, tot i no estar ratificat ni signat, amb aquesta Llei donaríem compliment als preceptes del Conveni del Consell d’Europa sobre l’accés a la documentació pública número 205, del 2009”. D’altra banda, diu el criteri, “el Govern és partidari de donar compliment a gran part de les recomanacions de l’informe del Grup d’Estats contra la Corrupció (GRECO), del quart cicle d’avaluació publicat el 2 de novembre del 2017, en relació amb la integració de diversos procediments en l’ordenament jurídic que permetin l’adopció de codis de conducta i bones pràctiques que regulin el règim d’incompatibilitats i conflictes d’interessos per part dels membres del Consell General i dels comuns”.

Comentaris (2)

Trending