Govern ha concedit 5.008 autoritzacions de temporada

Hi ha hagut un augment en la quota d'extracomunitaris i un descens en la de comunitaris

-
-
El consum global de les quotes de temporada al 18 d'abril havia estat del 108,8%, amb 5.008 autoritzacions acordades. En aquest sentit, es recorda que els decrets de quota preveuen una possibilitat d’ampliació excepcional de fins al 30%. Així, la quota inicial acordada per decret és de 4.605 en global, dels quals es reserven un mínim de 180 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 2.714 per als extracomunitaris. Les places de personal d’extracomunitari s’han utilitzat al 123,7%. S’han concedit 1.650 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 3.358 per a extracomunitari. Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística del Govern.
 

Les quotes menys utilitzades són la d’agències i la de comerç al detall, de les quals, s’han acordat 38 i 53 autoritzacions, respectivament. La dinàmica de les contractacions el 18 d’abril se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un increment del 19% del consum de les quotes d’extracomunitaris (amb 535 permisos més) i en un descens del 12,5% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 236 permisos menys).

La contractació de personal per a les quotes de temporada 2019-2020 és superior a la de la temporada anterior a la mateixa data (299 treballadors més, un 6,3% més). Destaca l’augment de contractacions en la quota d’hoteleria, d’un 6,3%. En la darrera temporada hi ha hagut una lleugera disminució en els temporers que han retornat al país, tot i que el percentatge es manté força constant des de la temporada 2009-2010. El grup que presenta un major nivell de retorn és el de pistes.

Pel que fa la resta de grups, el sector hoteler presenta una menor taxa de retorn en els treballadors comunitaris fronterers (33,3%). El grup d'agències de viatge ha experimentat un descens en el retorn de treballadors temporals comunitaris i un augment en el retorn dels treballadors temporals extracomunitaris.

 El dia 16 d’octubre del 2019 el Govern va aprovar sis reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern. En el cas dels treballadors comunitaris no hi ha un límit especificat i per tant, equival al global de cada quota. Aquesta temporada, com la passada, es va autoritzar una quota de permisos de temporada per a comunitaris que diferencia entre fronterers i no fronterers, sense que això signifiqui un límit en la contractació de fronterers.

Comentaris

Trending