Govern considera “d’extrema urgència” un avenç de fons de 778.000 euros per a la Fundació Cimera Iberoamericana

L’executiu justifica la mesura, per a la qual sol·licita un crèdit extraordinari, perquè el fòrum “és una plataforma i un altaveu inqüestionable perquè Andorra faci un nou pas en la seva estratègia per reforçar la seva presència internacional”

Comentaris

-
-
Dotar de finançament la Fundació Cimera Iberoamericana és una qüestió “d’extrema urgència”. Solucionar la problemàtica dels lloguers o resoldre qüestions de primera necessitat per als ciutadans pot passar. Però organitzar la cimera de les cimeres és urgentíssim de nassos. Fins al punts que la setmana passada -s’ha sabut ara via BOPA- el Govern va acordar un avenç de fons de 778.000 euros per poder dotar l’organització del fòrum internacional del finançament inicial -la festa costarà molt més- per posar en marxa la maquinària. Per fer-ho possible, el decret ja deixa constància que es presentarà un crèdit extraordinari per a la seva aprovació al Consell General.

En el decret s’hi deixa clar que “el caràcter d’extrema urgència deriva de la necessitat de posar en marxa la fundació al més aviat possible amb la voluntat decidida de fomentar la projecció d’Andorra al món, no només durant la Cimera iberoamericana de caps d’Estat i de Govern, sinó també durant els 2 anys (2019-2020) en que el ministeri d’Afers Exteriors assumeix la Secretaria Pro-Tempore de la Conferència Iberoamericana durant els quals cal organitzar multitud d’actes, reunions i conferències”. D’aquí que ara s’hagi de córrer a fer l’esmentat avenç de fons amb els 778.545,28 euros que ara mateix el Govern té disponibles i que haurà de recuperar, si la cambra parlamentària ho avala, via crèdit.

En el decret s’hi explica que l’organització de la Cimera Iberoamericana “cal emmarcar-la en aquesta voluntat de donar a conèixer el nostre país en mercats internacionals amb molt potencial com és l’iberoamericà. Andorra té l’oportunitat, els dos anys vinents, de dur a terme una promoció sense precedents en una regió, la iberoamericana, que compta amb societats molt dinàmiques i amb diverses economies emergents”. I que l’esmentat fòrum internacional representa “una plataforma i un altaveu inqüestionable perquè Andorra faci un nou pas en l’estratègia per reforçar la seva presència internacional”. 

El Govern remarca en la justificació de la necessitat urgent, extrema, que la celebració de la cimera de caps d’Estat i de Govern a finals de la tardor del 2020 serà “la culminació de gairebé dos anys de treball en què Andorra organitzarà una quarantena d’actes, o hi participarà, i rebrà la visita de ministres, institucions públiques i privades, empresaris, periodistes, intel·lectuals i altres membres de la societat civil de tots els països que formen la Comunitat Iberoamericana”.

Comentaris (13)

Trending