Govern allarga el finançament de les empreses clientes de BPA - El Periòdic d'Andorra

Comentaris

Mitjançant un Decret d’aprovació, el Govern va decidir ampliar fins el 31 desembre de 2015 el període pactat en el qual les empreses i negocis que operen amb BPA podien disposar d’una línia de crèdit per tal de no veure’s afectades per les restriccions.

Origen: Govern allarga el finançament de les empreses clientes de BPA - El Periòdic d'Andorra

Comentaris

Trending