Govern agafa dividends d'Andorra Telecom i FEDA a l'avançada per poder pagar nòmines

Comentaris

Govern agafa dividends d\'Andorra Telecom i FEDA a l\'avançada per poder pagar nòmines
Govern agafa dividends d\'Andorra Telecom i FEDA a l\'avançada per poder pagar nòmines

El Govern ha hagut de reclamar a FEDA i a Andorra Telecom un avenç dels dividends que les parapúbliques han d’aportar a l’executiu segons el previst en el projecte de pressupost per aquest 2016. La notable davallada d’ingressos que hi ha hagut durant el 2015 ha fet que el Govern estigui tenint entre final de l’any passat i aquest inici d’any una notable tensió de tresoreria. Amb dificultats per afrontar les seves obligacions de pagaments. Només en salaris, l’administració central abona cada mes prop de vuit milions d’euros.

Segons diverses fonts, en una decisió molt poc habitual però no del tot extraordinària, el Govern ha demanat a FEDA que li avanci els 2,5 milions d’euros de dividends que està previst que li ‘doni’ a l’executiu en funció dels resultats d’aquest exercici i en el cas d’Andorra Telecom l’avenç seria, en xifres rodones, d’uns 14,5 milions. En total, uns 17 milions que haurien servit per alliberar tensions. No és la primera vegada els darrers anys que s’ha passat dificultats. Però s’havia anat trampejant. Segons fonts coneixedores del procedir de l’administració, l’usual és que, si cal recórrer a un avançament dels dividends de les parapúbliques, sempre en funció de la tresoreria de l’executiu, aquells avenços es fan amb l’exercici ja avançat. I mai abans de l’aprovació del pressupost. 

No és aquest cas. Enguany la previsió comptable per al 2016, que el Govern no va lliurar al Consell General fins 20 dies més tard del límit màxim establert en les normatives vigents, no s’aprovarà fins, ben bé, el mes de març. Encara s’han de debatre les esmenes a la totalitat, que de ben segur seran rebutjades per la majoria demòcrata. I, després, s’hauran de treballar en comissió les esmenes parcials abans de portar a l’aprovació del plenari el projecte de llei pressupostària definitiu.

Les tensions de tresoreria s’expliquen fonamentalment per la caiguda d’ingressos patida durant l’exercici acabat -encara que comptablement no tancat-. Segons l’informe d’‘Execució pressupostària i comptable amb data 30 de setembre de l’exercici 2015 del Govern d’Andorra’, durant els tres primers trimestres de l’any passat, la recaptació per l’impost sobre les societats va ser 5.872.956 euros que durant el mateix termini que el 2014. La davallada també afecta la imposició indirecta. En aquest camp també s’ha recaptat 5.136.016 euros menys que l’anterior exercici. S’ha recaptat força més en IGI, però la ‘punxada’ en matèria d’impost sobre transmissions patrimonials i immobiliàries i especialment en la taxa sobre el tabac és molt important.

Al final de l’any, i encara que no està comptablement tancat, els ingressos pel tabac cauran de l’ordre del 8,5%. En xifres absolutes, es recaptaran uns deu milions menys del previst. De 109 milions previstos a poc menys de 100. No obstant això, els frens imposats durant l’any, veient ja els responsables de l’executiu que les coses no anaven com es preveien, faran que el dèficit del 2015 no sigui gaire superior al pressupostat. Així, el dèficit de caixa voltarà els 30 milions d’euros. Això és simplement una projecció. Fins al 31 de març no hi ha l’obligació de lliurar al Consell General els resultats finals definitius de l’exercici.

El deute de l'executiu s'incrementa 23 milions en nou mesos

L’endeutament del Govern ha crescut 23 milions durant els primers nou mesos de l’any 2015. Segons el document elaborat per la Intervenció general adscrita al ministeri de Finances que reflecteix l’evolució de la liquidació pressupostària, en aquest cas al terme del passat mes de setembre, el deute total del Govern és de 920.320.000 mentre que a l’inici de l’exercici aquesta mateixa magnitud estava situada en 897.167.000. El conjunt de l’endeutament està configurat per sis emissions de deute públic, l’import disposat de la pòlissa de crèdit sindicada, el programa extraordinari de finançament d’empreses clients de BPA i el préstec per al finançament d’obres.

 

 

Comentaris

Trending