Gairebé quatre milions pressupostats fins al 2021 per traslladar la televisió i la ràdio públiques a Encamp

La decisió de dur a les històriques instal·lacions de Radio Andorra RTVA no està encara presa però Ordenament Territorial ja ha fet un càlcul estimatiu dels costos

-
-
El pressupost per aquest 2018 contempla una partida de 210.000 euros i un plurianual que s’estén fins al 2021 per fer front a les obres d’adaptació i ampliació de les actuals instal·lacions de Radio Andorra, a Encamp, per poder-hi acollir les dependències de RTVA. La decisió de traslladar la ràdio i la televisió públiques a les històriques instal·lacions que han d’esdevenir, també, un museu de la ràdio, no està adoptada formalment. Però sí que es considera probable. 

Perquè RTVA pugui encabir-se bé a l’edifici de Radio Andorra cal reformar 1.154 metres quadrats d’espai existent i construir, a més, en format soterrat, dues plantes més que haurien d’afegir 1.256 metres quadrats més de superfície on s’hi ubicarien, per exemple, des de platós a la redacció o zones tècniques. L’adaptació de l’edifici existent, 400 metres quadrats del qual serien els destinats al projecte museogràfic, tindria un cost d’1.100.000 euros. I l’ampliació podria suposar una inversió de 2.400.000 euros més segons una nota informativa signada pel director d’Ordenament Territorial, Manel Riera.

Per acollir les dependències dels mitjans públics caldria construir 1.256 metres quadrats en dues plantes de superfície soterrada destinada a redacció, platós i espais tècnics

Per conservar i rehabilitar l’immoble que originàriament pertanyia a l’Estat espanyol, el Govern ja hi ha invertit més d’1,5 milions d’euros. Segons les dades incloses per Riera en la seva nota i referides al pressupost per al 2018 i les partides plurianuals posteriors, les obres a executar tindrien un cost, segons Ordenament Territorial, de 3,6 milions, als quals cal afegir-hi 320.000 euros més derivats dels honoraris de redacció de projecte, direcció facultativa de l’obra i control de qualitat de materials i execució.

El cost principal de l’obra es distribuiria entre el 2019 i el 2021, a raó d’un milió i mig el primer any i un milió més cadascun dels altres dos exercicis. Però a banda del cost de l’obra -les dades són estimatives-, per saber què costaria el trasllat de la televisió i la ràdio públiques a Encamp cal tenir en compte, també, la inversió necessària en “reposició dels equips tècnics”, una reposició que esdevindria un “requisit imprescindible del trasllat (cal duplicar molts equips per tal que les emissions de televisió i ràdio no quedin cap dia ‘a les fosques’)”. Les instal·lacions actuals estan ubicades, és sabut, en un immoble llogat a la Baixada del Molí.

A banda del cost de les obres de reforma i nova construcció, caldria afegir un parell de milions d’euros més per invertir en nous equips, que en part s’han de canviar igualment

El cost dels equips necessaris estaria entre 1,8 i 2,2 milions d’euros. Tota aquesta despesa no s’hauria d’imputar totalment al trasllat atès que “una part important hauria de ser invertida també en el supòsit de no traslladar RTVA, a causa de l’envelliment i obsolescència dels equips existents actualment”. Per tant, de forma orientativa, Ordenament Territorial estima en una despesa que aniria de 5,5 milions d’euros a 6 milions per dur a terme el trasllat a Encamp de la televisió i la ràdio públiques.

La nota informativa estableix cinc grans avantatges que comportaria portar a les instal·lacions de l’antiga Radio Andorra les dependències actuals d’RTVA. Així, hi hauria “un estalvi de pagament de lloguers” i, alhora, es dotaria “d’un ús a l’edifici històric de Radio Andorra, evitant d’aquesta manera la inevitable degradació en cas de desús”. També es destaca la “centralitat geogràfica: Radio Andorra es troba prop del centre geogràfic de la xarxa viària del país”.

A més, es podria “aprofitar sinergies entre les antigues instal·lacions, i les noves: les visites de caire museístic poden no limitar-se a la contemplació de les emissores i equips antics de ràdio, sinó complementar-se amb el coneixement ‘en viu’ de la producció de continguts audiovisuals actuals”. Finalment es destaca que hi ha un “aparcament proper (al traçat antic de la carretera general -‘revolt de Radio Andorra’- i al terreny de Prada de Moles -habilitat pel comú-)”.

 

Comentaris

Trending