El Tribunal de Comptes retreu les contractacions poc acurades de l’Escola de Professions de Muntanya

L’òrgan fiscalitzador retreu que, el 2018, l’EPFEM va agafar un cap d’estudis sense fer un concurs públic i va adjudicar serveis sense justificar degudament que calia fer-ho de forma directa

Les instal·lacions de l'EFPEM, a Ordino.
Les instal·lacions de l'EFPEM, a Ordino.

L’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPEM) no compleix amb la normativa a l’hora de fer contractacions, tant pel que fa a les de personal com a les de serveis. Així li recrimina el Tribunal de Comptes en l’informe sobre la liquidació del pressupost del 2018. L’òrgan fiscalitzador també considera excessiu la part d’ingressos que arriba a l’entitat amb diners en efectiu, sobretot perquè, a més, considera insuficients les mesures de control que es fan per garantir un bon ús d’aquests fonts.

Així queda de manifest en l’informe realitzat pel Tribunal. Un dels punts que més ha alarmat és la forma de fer contractacions. Així, pel que fa a l’hora d’agafar personal, es retreu la forma com es va fer la cobertura temporal de la plaça de cap d’estudis. “No es van donar els mecanismes de publicitat previstos per oferir una concurrència de candidats i garantir una elecció ajustada als principis de mèrit i igualtat”, indica l’informe.

També s’alerta que el 44% dels ingressos, prop de 77.000 euros, arriben en efectiu i només passen per les mans d’una única persona

També es va fer malament diferents adjudicacions. Es va optar per la modalitat directa sense justificar degudament que es podia emprar aquesta fórmula prevista a la llei. L’import total d’aquestes contractacions frega els 50.000 euros. Així es tracta de despeses que, a l’entendre de l’òrgan fiscalitzador, “eren susceptibles” d’un concurs. Principalment es tracta d’encàrrecs a empreses externes com ara Saetde (16.000 euros), Experiència en Muntanya (15.700), Natura i Aventura (10.631) i Oxigen Distribucions (7.645).

A banda, pel Tribunal de Comptes l’EPFEM alerta que el 44% dels ingressos de l’entitat, fins a 76.710 euros que provenen del cobrament de matrícules, certificats o carnets, es fan mitjançant pagament en efectiu i es dipositen a la caixa. L’òrgan fiscalitzador, però, alerta que això pot suposar un problema pel fet que tota la recaptació és gestionada per “una única persona i és la mateixa que posteriorment realitza la comptabilització” quan ho haurien de fer almenys dues mans diferents. Per això, s’entén que hi ha “una debilitat de control intern” i es recomana “la utilització d’altres mitjans de cobrament”.

Davant aquestes crítiques, i com la resta d’entitats fiscalitzades pel Tribunal, l’EPFEM tenia la possibilitat de formular al·legacions. La direcció de l’escola, però, no va presentar-ne cap, fet que valida automàticament les observacions realitzades.

Etiquetes

Comentaris (5)

Trending